Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

Države članice EU vsakih šest let izdelajo poročilo o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o…

V okviru projekta Vezi narave iz programa Interreg so naravovarstveniki z Zavoda RS za varstvo narave – v dogovoru z…

Upravno sodišče Republike Slovenije sprejelo sodbo glede Odloka Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda…

Z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) in prenosom gospodarjenja z državnimi gozdovi nanjo smo v…

V javni razpravi je predlog Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske…

Evropska komisija (EK) je objavila poročila o tem, kako države članice izvajajo okoljsko politiko. Kar zadeva…

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične…

Občinski svet občine Središče ob Dravi je 3. aprila 2019 sprejel Odlok o Krajinskem parku Središče ob Dravi. Občina je…

Evropska komisija je zaprla kršitev glede neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive o habitatih zaradi pomanjkljive…

Evropska komisija je pretekli teden objavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v…

Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku  »VrH Julijcev« bo prejel finančno…

Objavili so tretji razpis programa Interreg Podonavje. Med drugim bodo podpirali obnovo in upravljanje ekoloških…

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje…

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so namenjena blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. V programu 2019…

Na spletu smo objavili poročila o monitoringu izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev v letih od 2008 do 2017, ki jih je…

Glavni skupni cilj projekta je izboljšanje stanja in prisotnosti biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000s…

Vlada RS se je na seji 22. novembra 2018 seznanila s poročilom, kako smo v Sloveniji Program upravljanja območij Natura…

Projekt Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2016, 2017 in 2018 je zaključen.  V treh letih je Center za…

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je z akcijo nadzora preverila vplive obremenjevanje…

Na spletu so objavljena gradiva razpisa za Interreg projekte Donavskega porečja, tudi za povezave med območji Natura…

Arhiv novic

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava