Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

Ministrstvo za okolje in prostor je javno objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju…

Vlada RS je 21. novembra 2019 sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske…

Vlada RS je 17. oktobra 2019 sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih…

Pošta Slovenije je v seriji Živalstvo konec septembra 2019 izdala znamke in žig z motivom rjavega medveda, obširno…

Evropska komisija vsako drugo leto pregleda izvajanje okoljske politike v EU, tudi direktive o habitatih in direktive o…

Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja naravnih…

Minister za okolje in prostor je izdal odredbo o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat…

Dne 29. junija 2019 je pričel veljati Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka…

Pošta Slovenije je v seriji izdala EUROPA – ptice izdala znamki z motivoma rjava čaplja in brkata sinica, obe varuje…

Evropska komisija je spodbudila  peti natečaj za evropsko nagrado Natura 2000, ki se podeljuje za najboljše dosežke na…

Evropski dan Nature 2000 se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Ta…

Ministrstvo za okolje in prostor je 7. maja 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o…

Države članice EU vsakih šest let izdelajo poročilo o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o…

V okviru projekta Vezi narave iz programa Interreg so naravovarstveniki z Zavoda RS za varstvo narave – v dogovoru z…

Upravno sodišče Republike Slovenije sprejelo sodbo glede Odloka Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda…

Z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) in prenosom gospodarjenja z državnimi gozdovi nanjo smo v…

V javni razpravi je predlog Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske…

Evropska komisija (EK) je objavila poročila o tem, kako države članice izvajajo okoljsko politiko. Kar zadeva…

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične…

Občinski svet občine Središče ob Dravi je 3. aprila 2019 sprejel Odlok o Krajinskem parku Središče ob Dravi. Občina je…

Arhiv novic

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava