Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoProjekti

Projekti

VEZI NARAVE predstavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi, ki jo ima narava za dobrobit ljudi. Namen…

Projekt MEASURES je posvečen ohranjanju ogroženih migratornih vrst rib porečja Donave. Vzdolž reke Donave in njenih pritokov sodeluje kar 10 držav (Nemčija, Avstrija,…

Cilj projekta je je aktivno ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki ga bodo dosegli z izboljšanjem stanja vključenih…

Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih v TNP. Z različnimi ukrepi bodo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja…

Cilj projekta Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju (KRAS.RE.VITA) je…

Cilj projekta je razviti čezmejno sodelovanje z jasno, celovito in trajnostno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, okrepiti ozaveščenost…

Projekt Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja »PoLjuba« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Cilj projekta je izboljšati stanje…

Cilj projekta Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« je izboljšati stanja ohranjenosti treh…

Cilj projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« je izboljšati stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih vrst na…

Akronim projekta: LIFE for Lasca Čas trajanja projekta: 1. oktober 2017 do 31. december 2021. Cilj projekta je ohraniti vrsto primorska podust (Protochondrostoma…


Na vrh