Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Arhiv

Predlagatelj projekta je Občina Kočevje, v projekt pa so vključene tudi občine Ribnica, Kostel, Osilnica, Sodražica in Loški potok. Območje občin Kočevje, Ribnica,…

Predlagatelj projekta je Občina Velika Polana.
Predlagatelj projekta je Občina Cerknica, v projekt pa bodo vključeni Uprava Notranjskega regijskega parka, Notranjski ekološki center, TD Notranjska, Notranjski muzej…
Predlagatelj projekta je Občina Dol pri Ljubljani, v projekt pa bo vključenih še 8 partnerskih občin – Trzin, Domžale, Komenda, Kamnik, Moravče, Lukovica, Litija in…
Predlagatelj projekta je Občina Lendava, v projekt pa bomo vključili pristojne institucije s področja okolje- in naravovarstva, ekoturizma itd. ter druge zainteresirane…
Predlagatelj projekta je Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, v projekt so vključene občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Logatec, Pivka in Postojna.
Predlagatelj projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje, v projekt pa bodo vključeni Zavod za gozdove Slovenije, Vrbov Log, ZPT Brežice, KŠTM Sevnica, PC Krško ter…
Širše območje Boča je zaradi pestrosti in množice naravnih vrednot zavarovano kot krajinski park. Zaznamujejo ga strnjeni in ohranjeni gozdovi, z zaplatami travnikov.
Namen projekta je priprava bioloških strokovnih podlag za upravljalske načrte in zasnova notranje conacije izbranih Natura 2000 območij.

Na vrh