Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Arhiv

Namen projekta je zagotoviti dolgoročno ohranitev stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 reke Drave ter zvišati stopnjo informiranosti, ozaveščenosti in…
Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji…
Goričko je bilo dolga leta pozabljena pokrajina, slovenska zavest o Prekmurju se je ustavila ob Muri in rodovitni ravnini ob njej. Tok dogodkov je bil tod počasnejši,…
Prelepi gorički gozdovi pri Dobrovniku zakrivajo biser Bukovniško jezero. Na Goričkem ni naravnih stoječih voda, zato so zajezitve potokov, ki so oblikovale jezera,…
Namen projekta je zagotoviti trajnosten razvoj širšega zavarovanega območja ribnika Vrbje, vzpostaviti tesno čezmejno partnerstvo, ohraniti biotsko raznovrstnost in…
Karavankam dajejo poseben pečat gozd z različnimi gozdni sestoji, gorski travniki in pašniki, senožeti ter skalna travišča, skalovja in melišča nad gozdno mejo.
Nedaleč od Črne na Koroškem, v zgornji Mežiški dolini, leži ena najslikovitejših gorskih dolin v Sloveniji - dolina Topla.
Projekt "Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek", za katerega je Mestna občina Ptuj večino sredstev pridobila iz EU programa Phare, je zaključen.
Obsežni posegi v preteklosti so spremenili velik del te regije v njenih temeljih in porušili nekatera ekološka ravnovesja. Malokdo bi nam še pred 25 leti verjel, da leta…
Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji in nastavitev monitoringa kazalcev - na podlagi izkušenj iz gozdnih ekosistemov:

Na vrh