Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoProjekti

Projekti

Akronim projekta: LIFE Lynx Čas trajanja projekta: 1. julij 2017 do 31. marec 2024 Glavni cilj je preprečiti ponovno izumrtje Dinarsko-JV alpske populacije risa in…

Akronim projekta: LIFE STRŽENČas trajanja projekta: 1. september 2017 do 31. avgust 2022Cilj projekta je varovati naravo Cerkniškega jezera in hkrati spodbujati…


Akronim projekta: NATURAVIVA Čas trajanja projekta: 4. september 2017 do 31. avgust 2022 Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in…

Akronim projekta: LIFE ARTEMIS, Številka projekta: LIFE15 GIE/SI/000770 Trajanje projekta: 7. julij 2016 do 31. oktober 2020 Glavni cilj projekta LIFE ARTEMIS je…

Cilj projekta Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava«  je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov…

Skupni cilj projekta Interreg Živeti na kraškem robu (LIKE) je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora območij Natura 2000 z namenom zmanjšanja pritiskov na…

Cilj projekta Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti…

Projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« je projekt, ki bo v obdobju…

Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS – LIFE 14…

Projekt Eco Karst želi izboljšati gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij. Preko projekta bomo ozaveščali o ekosistemskih storitvah ter spodbujali…


Na vrh