Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoProjekti

Projekti


Glavni cilj projekta je učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom na dveh študijskih območjih ob reki Muri. Projekt naslavlja dva…

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za ti. zeleno mobilnost in njeno promocijo med obiskovalci.
Doseči želijo večjo dostopnost dveh naravnih vrednot…

Glavni cilj projekta je prehod iz upravljanja z rjavim medvedom na lokalni ravni na upravljanje, varstvo in monitoring vrste na nivoju populacije. Nosilec projekta…

Končni cilj projekta Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond je implementirati in koordinirati ukrepe za…

Cilj projekta je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi travniškimi vrstami dnevnih metuljev. Nosilec…


Cilj projekta je poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal izboljšanje stanja
naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih…

Projekt  naslavlja glavne vzroke upadanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju.  Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja treh Natura 2000…

Glavni cilj projekta je razviti sistem genetskega spremljanja gozdov, ki bo služil kot sistem zgodnjega opozarjanja za pomoč pri ocenjevanju odziva vrst na okoljske…

Glavni cilj projekta je ponovna vzpostavitev ugodnega ohranitvenega stanja petih ciljnih vrst ptic (divjega petelina, gozdnega jereba, belohrbtega detla, triprstega detla…

Glavni cilj projekta je vzpostavitev bolj strateškega teritorialnega pristopa k ohranjanju, upravljanju in spremljanju populacij rjavega medveda v Sloveniji. Med drugimi…


Na vrh