Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi (SVLR, 3081-1/2007-64)

Predlagatelj projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje, v projekt pa bodo vključeni Zavod za gozdove Slovenije, Vrbov Log, ZPT Brežice, KŠTM Sevnica, PC Krško ter lokalni ponudniki, ki bodo ponujali turistične storitve v štirih posavskih občinah (Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica).

Območje Natura 2000 v regiji Posavje zavzema kar velik površinski delež: Brežice – 18,20%, Bistrica ob Sotli – 99,15%, Kostanjevica na Krki – 70,24%, Krško – 20,31%, Radeče – 27,42% ter Sevnica – 5,82%. Tako v Posavju v Naturo 2000 spadajo Jovsi, Dobrava,  Krakovski gozd, Ajdovska jama, Kostanjeviška jama, Bohor, Gorjanci ter del Kozjanskega parka.

Glavni cilj projekta je dvigniti prepoznavnost Posavja kot regije z ohranjeno naravo in visoko biotsko pestrostjo, varovati in ohraniti to naravno dediščino, istočasno pa oblikovati sonaravne integralne turistične produkte ter učinkovit sistem trženja le-teh.

Projekt je razdeljen na šest aktivnosti, katere prva, oblikovanje sonaravnih integralnih turističnih produktov (ITP) je že v teku. Analizirali smo obstoječe ponudnike naravne dediščine, ki jih bom ocenili na terenu ter jih na osnovi tega vključili v trženje.

Ostale aktivnosti so: upravljanje projekta, vzpostavitev modela trženja, promocija, marketinške aktivnosti ter informiranje, obveščanje ter izobraževanje tako informatorjev, lokalnih vodnikov, animatorjev ter osveščanje o varovanju in ohranjanju narave lokalnega prebivalstva in splošne javnosti.

Vrednost projekta je 303.325 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 257.826 €, to je 85% vrednosti celotnega projekta. Projekt bo trajal 2 leti (2007-2009). Izbran je bil na razpisu Razvoj regij (Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo, junij 2007).

Prijavitelj:
Regionalna razvojna agencija Posavje
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško

Kontaktna oseba:
Morana Polovič, M.Sc.
tel: 07 488 10 46
e-pošta: morana.polovic@remove-this.rra-posavje.si


Na vrh