Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Upravljanje z Notranjsko-kraško eko regijo (SVLR, 3081-1/2007-1001)

Predlagatelj projekta je Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, v projekt so vključene občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Logatec, Pivka in Postojna.

Notranjsko-kraška razvojna regija (NKR) ima z vidika potencialov za razvoj trajnostnega turizma (naravna in kulturna dediščina) velike razvojne možnosti, kljub temu pa razvojni kazalci kažejo, da je razvojno nazadovala. Bistveni so naslednji razlogi: geografska lega med najbolj razvitima slovenskima regijama, nizek regionalni BDP, nizka BDV gospodarstva ter premalo izkušenj in razvojnih naporov pri udejanjanju načel trajnostnega razvoja.

Z implementacijo razvojnega koncepta eko regije želimo v NKR zaustaviti trend zaostajanja v razvoju in izkoristiti naravne, kulturne, socialne, ekonomske in okoljske prednosti, ki jih ta ima. Srce eko regije predstavljajo območja Nature 2000, ki zavzemajo 54 % površine regije in so skupaj z ostalimi ohranjenimi naravnimi biseri glavni potencial regije, predvsem pa razvojna priložnost regije v smislu uveljavitve trajnostnega turizma.

Projekt  »Upravljanje z EKO regijo« je turistično razvojni projekt regionalnega pomena, ki zajema trženje in razvoj izdelkov in storitev ter urejanje javne turistične infrastrukture v območju s posebnim varstvenim režimom in v turističnem območju.

S prvo fazo projekta želimo preko vzpostavitve katastra javne infrastrukture, razvoja izdelkov in storitev, oblikovanja blagovnih znamk, informiranja in obveščanja v turističnem območju s posebnim poudarkom na območjih Natura 2000, aktivirati razvojni potencial regije. S projektom bomo oblikovali smernice trajnostnega razvoja regije, postavili razvojne prioritete znotraj koncepta ekoregije, vzpostavili pogoje za kvaliteto bivanja in trženja narave na območjih Nature 2000 ob hkratnem zagotavljanju ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Vrednost projekta je 524.000 € (brez DDV), višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije (Evropski sklad za regionalni razvoj) znaša 445.400 €, to je 85% vrednosti celotnega projekta. Projekt bo trajal 2 leti (2007-2009). Izbran je bil na razpisu Razvoj regij (Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo, junij 2007).

Prijavitelj:
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka

Kontaktna oseba:
Mateja Simčič
tel: 05 721 22 43
e-pošta: mateja@remove-this.rra-nkr.si


Na vrh