Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Inštitut za varstvo narave (SVLR, 1536-07S330052)

Predlagatelj projekta je Občina Lendava, v projekt pa bomo vključili pristojne institucije s področja okolje- in naravovarstva, ekoturizma itd. ter druge zainteresirane subjekte.

Velik del območja Pomurja je vključen v Območje Nature 2000, del območja pa v Krajinski park Goričko. Nekatere študije socio-ekonomskih učinkov uvajanja Nature 2000 kažejo predvsem na povečano zanimanje turistov za obisk teh območij prav zaradi njihovega naravovarstvenega statusa.

S projetkom želimo vzpostaviti Inštitut za varstvo narave Pomurja in izvesti aktivnosti, ki se navezujejo na okolju in naravi naklonjene oblike turizma.

Podrobneje so cilji:

 • povezati turizem z naravovarstvenimi vsebinami
 • skupen razvoj inovativnih, kakovostnih in tržno atraktivnih turističnih proizvodov 
 • povezano in ciljno informiranje potencialnih obiskovalcev in prebivalcev
  ohraniti sedanji nivo biodiverzitete
 • ozavestiti pomembnost naravne dediščine in prizadevanje za zdravo bivalno okolje in ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst
 • spodbujati trajnostno gospodarjenje
 • vzpostavljena trajna partnerstva na področju varstva narave in ohranjanju biodiverzitete
 • vpostavitev pogojev za kakovostno turistično ponudbo (turistična infrastruktura)
 • informirati prebivalstvo o eko-turizmu in o pomenu za razvoj regije
  izboljšati kakovost in povečati dodano vrednost v turistični ponudbi
  izboljšanje promocije in trženja lokalnih in ekoloških produktov (tudi vzpostavitev tržnice)

Aktivnosti projekta se nanašajo na ureditev in vzpostavitev regijskega Inštituta za varstvo narave in ureditev tržnice od idejne zasnove do izgradnje in opremljanja. Velik poudarek bo dan tudi na informiranju in osveščanju prebivalcev in obiskovalcev o varovanju naravne in kulturne dediščine, ekoturizmu. Namen inštituta bo v informiranju in osveščanju prebivalcev in obiskovalcev, v zagotavljanju ohranjanja naravnih virov okolja, različnih ekosisitemov in biotske raznovrstnosti, v razvoju sonaravnega turizma in ekoturizma.

Vrednost projekta je 1.506.630,00 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 753.315,00 €, to je 50% vrednosti celotnega projekta. Projekt se izvaja 3 leta in sicer v obdobju od julija 2007 do septembra 2009. Izbran je bil na razpisu Razvoj regij (Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo, junij 2007).

Prijavitelj:
Občina Lendava
Glavna ulica 20
9220 Lendava

Kontaktna oseba:
Aleksandra Kreslin
tel: 02/577 25 43
e-pošta: sandra.kreslin@remove-this.lendava.si, obcina@remove-this.lendava.si


Na vrh