Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Trkamo na vrata dediščine (SVLR, 3081-1/2007-268)

Predlagatelj projekta je Občina Dol pri Ljubljani, v projekt pa bo vključenih še 8 partnerskih občin – Trzin, Domžale, Komenda, Kamnik, Moravče, Lukovica, Litija in Šmartno pri Litiji.

Projekt pomeni nadaljevanje projektov Po poteh dediščine na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja, Razvoj intelektualne infrastrukture v okviru projekta Po poteh dediščine ter Kamniška Bistrica – zelena os regije.

V okviru aktivnosti, ki bodo izvajane v naslednjih treh letih v okviru projekta, bomo obstoječo tematsko pot najkvalitetnejših točk naravne in kulturne dediščine, ki so povezane v blagovno znamko Trkamo na vrata dediščine, dodatno nadgradili za uspešnejše trženje v turistične namene.

V prvi fazi bomo obstoječ turistični produkt opremili s počivališči za izletnike ter z igrali za otroke. V nadaljevanju bomo dodali obstoječi ponudbi še nekaj dodatnih točk dediščine, hkrati pa bomo z vsemi zainteresiranimi iz širše javnosti razvijali tudi druge točke dediščine, ki potrebujejo podporo za nadaljnji razvoj ali niso primerno ohranjene oziroma zaščitene. K projektu želimo dodati prenočišča s tradicijo in gostinsko ponudbo s poudarki na kulinaričnih posebnostih območja, ki bodo omogočala, da se popotniki tudi dlje zadržijo na območju. Projekt bomo povezali s konjeniškimi, pohodnimi in kolesarskimi potmi Posavskega hribovja pa tudi z ostalimi tematskimi potmi in turistično ponudbo na lokalnem nivoju.

Poleg tega želimo podpreti obstoječe prireditve in razviti nove, ki bodo prispevale k oživljanju točk dediščine in preko njih pospeševati promocijo območja. V skladu s tem bomo razvili tudi nekaj dodatnih programov z namigi za izlete in počitnice. Nadgradili bomo obstoječo brošuro Trkamo na vrata dediščine v slovenskem in angleškem jeziku. Poskrbeli bomo tudi za ustrezno promocijo dediščine prek spletnih strani ter pospeševali vključevanje v slovenske in evropske mreže.

Vrednost projekta je 451.976 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 300.000 €, to je 66,4% vrednosti celotnega projekta. Projekt bo trajal do leta 2009. Izbran je bil na razpisu Razvoj regij (Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo, junij 2007).

Prijavitelj:
Občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 1
1262 Dol pri Ljubljani

Kontaktna oseba:
Štefka Toplak
tel: 01 – 53 03 245
e-pošta: toplak@remove-this.dol.si


Na vrh