Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega regijskega parka (SVLR, 1536-07-5075)

Predlagatelj projekta je Občina Cerknica, v projekt pa bodo vključeni Uprava Notranjskega regijskega parka, Notranjski ekološki center, TD Notranjska, Notranjski muzej Postojna in Mreža ponudnikov.

Območje občine Cerknica je razglašeno za Notranjski regijski park, ustanovljen je Javni zavod notranjski regijski park, 40 % območja občine spada v območje Natura 2000.

Glavni cilj projekta je obnova in adaptacija objektov za delovanje lokalne podporne infrastrukture za razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega regijskega parka (1906 m2) – uprave Notranjskega regijskega parka, muzejskih zbirk ter večnamenski center za turistični razvoj, promocijo in prireditve ter organizacija učinkovitega upravljanja mreže in razvoj in uvedba blagovnih znamk ter standardov kakovosti turizma in prireditev za območje Notranjskega regijskega parka.

Podrobneje so cilji:

  • urediti lokalno razvojno infrastrukturo za razvojno aktiviranje Notranjskega regijskega parka, ki ga je občina Cerknica ustanovila leta 2002 ter povezava lokalnih institucij (Uprave Notranjskega regijskega parka, Notranjskega muzeja, Notranjskega ekološkega centra in Turističnega društva Notranjska), ki s svojimi aktivnostmi lahko omogočijo lokalne operacije trženja in razvoja izdelkov in storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti na območjih s posebnimi varstvenimi režimi
  • obnova objektov kulturne dediščine , razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena in s tem povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje delovnih mest
  • adaptacija objektov kulturne infrastrukture, ki je poleg kulture namenjena tudi drugim dejavnostim – večnamenski center, katerega namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje delovnih mest
  • povečanje turistične atraktivnosti območja občine Cerknica in izboljšanje delovanja lokalne mreže ponudnikov turizma in prireditev ter povečanje delovnih mest.

Vrednost projekta je 866.848 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 386.210 €, to je 45% vrednosti celotnega projekta. Trajanje projekta je 2007-2009. Izbran je bil na razpisu Razvoj regij (Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo, junij 2007).

Prijavitelj:
Občina Cerknica
Cesta 4. maja  53
Cerknica

Kontaktna oseba:
Bogdana Bizjak
tel: 709 0610
e-pošta: bogdana.bizjak@remove-this.cerknica.si
http://www.cerknica.si


Na vrh