Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Ureditev kolesarskih poti s pripadajočo infrastrukturo v naseljih Studenice, Novake in Globoko na območju Nature 2000 – Porečje reke Dravinje (SVLR, 1536-07-5066)

Predlagatelj projekta je Občina Poljčane.

Območje Natura 2000 v občini Poljčane obsega skoraj polovico (49%) ozemlja občine. Naselja ležijo v dveh območjih Natura 2000 ali ob njiju:  Dravinjska dolina, ki je varovana po direktivi o pticah in Dravinja pri Poljčanah, ki je varovana po habitatni direktivi.

Glavni namen projekta je z ureditvijo kolesarskih poti z pripadajočo infrastrukturo povezati obravnavana naselja in omogočiti razvoj turizma v sklopu NATURA 2000, ob enem pa tudi povečati varnost pešcev in kolesarjev v obravnavanih naseljih ter urediti povezave avtobusnih postajališč oz. omogočiti uporabnikom varen dostop do le teh.

Cilji:

  • skladen razvoj turizma občine Poljčane ter zalednih krajev v sklopu projekta NATURA 2000,
  • povečanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu predvsem pa za pešce in kolesarje,
  • zagotovitev nemotenega pretoka prometa,
  • izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev,
  • turistični razvoj kraja,
  • zmanjšanje letnih stroškov vzdrževanja.

Skupna dolžina kolesarskih poti znaša 1.537 m.

Vrednost projekta je 483.484  €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 483.484 €, to je 58 % vrednosti celotnega projekta. Projekt bo trajal 2 leti (2007-2008). Izbran je bil na razpisu Razvoj regij (Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo, junij 2007).

Prijavitelj:
Občina Poljčane
Bistriška cesta 65
2319 Poljčane

Kontaktna oseba:
Stane Kovačič, župan
tel: 02 802 9220
e-pošta: stane.kovacic@remove-this.guest.arnes.si


Na vrh