Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Simbioza v Naturi 2000 (SVLR, C1536-07S330059)

Predlagatelj projekta je Občina Velika Polana.

Občina Velika Polana je v celoti v območju Natura 2000. Vas Velika Polana je tudi Evropska vas štorkelj.

Cilj investicije je izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture, turističnih razvojnih projektov ter izvedba operacij javne infrastrukture na območju Nature 2000 ter znotraj tega za potrebo po urejanju okoljske infrastrukture.

Razlog za izvedbo operacije je izkoriščanje razvojnih potencialov na področju turizma vezanih na Naturo 2000, ki se bo kazal v urejeni tematski poti, ki bo vplivala na uspešen razvoj turizma.

Trajnost sobivanja človeka in zaščitene flore in favne področij Nature 2000 je dolgoročno možno izključno z vzpostavljanjem takšnih pogojev, ki so v dobrobit enih in drugih. Na eni  strani bomo preko vzpostavljanja javne infrastrukture na območju Nature 2000 pomembno vplivali k izboljšanju ekonomskega stanja samih prebivalcev, preko pospeševanja razvoja turizma. V okviru operacije pa bomo tako na drugi strani zaščitili floro in favno pred vplivi onesnaženja z odpadnimi vodami in sicer z izgradnjo sekundarnega omrežja. Cilj je tudi povečan delež prebivalstva s pozitivnim odnosom do biotske raznovrstnosti, s poudarkom na omrežju Natura 2000.

V okviru aktivnosti bomo dozidali Dom Krajanov v centru Velike Polane in uredili turistično informacijski center. Investitor bo s prizidkom pridobil nove poslovne prostore za delovanje turistično informacijskega centra.

Turistično informacijski center bo povezoval vse te turistične aktivnosti v občini Velika Polana.

Vrednost projekta je 763.187,00 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 442.549 €, to je 58% vrednosti celotnega projekta oziroma največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. Trajanje projekta je 2007-2009. Izbran je bil na razpisu Razvoj regij (Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo, junij 2007).

Prijavitelj:
Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Kontaktna oseba:
Damijan Jaklin, župan
tel: 02 577 67 51
e-mail: obcina@remove-this.velika-polana.si


Na vrh