Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Geografske in turistične označbe na območju Nature 2000 (SVLR)

Predlagatelj projekta je Občina Kočevje, v projekt pa so vključene tudi občine Ribnica, Kostel, Osilnica, Sodražica in Loški potok.

Območje občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kostel in Osilnica spada med biotsko najbolj pestra območja Evrope. Celotno območje je izredno gozdnato in skoraj celotno spada v območje NATURE 2000, celotno območje je tudi tipično  podeželjsko.

Glavni namen predvidenih aktivnosti je izboljšanje stanja podjetništva in turizma na podeželju, hitrejše doseganje prepoznavnosti območja z vzpostavljenimi Geografskimi zaščitami blaga.

Operacija se bo izvedla v okviru treh osnovnih podsklopov:

  • Kočevsko Ribniška subregija (regija JV Slovenija) ima razvite tri geografske označbe blaga: Kočevski med, Ribniška suha roba in Kostelska rakija. Skozi projekt želimo izdelati kataloge za vse tri GO v slovenski in angleški različici v nakladi najmanj 3000 izvodov, kjer bodo vključeni izdelki GO (cca 80% kataloga), predstavitve občin in ostali turistične znamenitosti območja (cca 20% kataloga). Na te tri GO bomo vezali tudi izdelavo tematski poti, ki bodo omogočale prepoznavnost izdelovalcev (načrtujemo vključitev najmanj 25 proizvajalcev in najmanj 3000 izvodov promocijskih zgibank). 
  • Izbrali bomo tudi najmanj dve poti v povezavi z naravo (območje Nature 2000) in ostalih turističnih znamenitosti na določeni lokaciji in natisnili promocijski material v najmanj 2000 izvodih. Oba sklopa bosta tudi internetno podprta.
  • V tretjem sklopu bomo izdelali informacijske (najmanj 50) in označevalne-usmerjevalne table (najmanj150) za različne lokalne znamenitosti: naravne, kulturne…., predvsem za znamenitosti, ki ležijo na območju Nature 2000 in izdelali projekt označitve znamenitosti v Občini Kočevje predvsem za področja in znamenitosti, ki ležijo izven mesta.

Vrednost projekta je 170.175 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 120.540  €, to je cca  70% vrednosti celotnega projekta. Trajanje projekta je 2007-2008. Izbran je bil na razpisu Razvoj regij (Služba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo, junij 2007).


Na vrh