Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) - SloWolf (LIFE08 NAT/SLO/000244 SloWolf)

Projekt SloWolf je prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji.

Projekt izvajajo partnerji Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. Prijavitelj in vodja projekta je Skupina za ekologijo živali, ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Cilj projekta je dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. Volkovi so naravni plenilci prostoživečih parkljarjev v naših gozdovih. Živijo v tropih in potrebujejo velik življenjski prostor. Mnogo pomembnih podrobnosti iz njihovega življenja, na primer število živali v povprečnem tropu, število tropov in velikosti njihovih teritorijev pri nas, zaenkrat še ne poznamo.

Tudi odnos ljudi do volkov je zelo različen. Posamezne skupine ljudi, kot so na primer lovci in živinorejci, lahko pridejo zaradi plenjenja divjadi ali drobnice z volkom v konflikt. Po drugi strani pa volka vse pogosteje razumemo kot simbol divjine in neokrnjene narave.

Obstoj volkov v Sloveniji je odvisen od vrste dejavnikov, ki jih bomo v projektu poskušali najprej preučiti, nato pa zbrano znanje vključiti v uspešno varstvo in upravljanje s to karizmatično veliko zverjo.

Projektno območje obsega velik del južne Slovenije.

Projekt LIFE+ SloWolf je pričel z načrtovani aktivnostmi 1. januarja 2010, trajal bo do konca leta 2013. Financirajo ga Evropska komisija - 71%, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano -  23,5% ter prijavitelj in partnerji projekta - 6,5%.

Koordinator projekta:
Aleksandra Majić Skrbinšek

Spletna stran: http://www.volkovi.si/

Foto: Miha Krofel

 

 

 


Na vrh