Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Človek in narava v Sečoveljskih solinah - MANSALT (LIFE)

Projekt je namenjen dolgoročnemu ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin.

Podrobnejši cilji projekta so vzpostavitev nadzora nad vodnim režimom in obnovitev v preteklosti degradiranih območij, dvigniti zavest o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti ter predstaviti model dobre prakse uporabe tradicionalnih metod pri obnovi solinskih ekosistemov.

Aktivnosti za dosego zastavljenega cilja bodo v naslednjih petih letih osredotočene na obnovo čelnih in morskih vodnih nasipov za nadzor vodnega režima, obnovi v preteklosti degradiranih območij in na aktivnosti za osveščanje javnosti o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti. Sečoveljske soline so zaradi izjemne pestrosti rastlinskih in živalskih vrst ter ogroženih življenjskih okolij, uvrščene v ekološko omrežje Natura 2000, ki v državah članicah EU povezuje biotsko najvrednejša območja. V Sečoveljskih solinah je biotska pestrost v največji meri odvisna od uravnavanja vodnega režima, ki temelji na sistemu nasipov in kanalov. Ti objekti pa so bili dolga desetletja slabo vzdrževani, nekateri izmed njih so v zelo slabem stanju.

Za dosego teh ciljev so v podjetju Soline, ki upravlja s Krajinskim parkom Sečoveljske soline v okviru projekta MANSALT na novo zaposlili 21 mladih iz lokalne skupnosti. V naslednjih petih letih bo s sredstvi projekta LIFE+ v Sečoveljskih solinah obnovljeno 6255 m nasipov ob kanalih in 1580 m čelnih nasipov, poleg tega pa bo izvedena ekološka obnova 8 ha velikega sladkovodnega mokrišča, bivališča ogrožene želve sklednice in izkopanih 8000 m robnih kanalov, ki omogočajo boljšo izmenjavo vode in s tem več kisika v vodi.

Projekt je vreden 7.056.366 EUR, od tega prispeva Evropska unija 3.439.983 EUR, Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor 3.106.382 EUR, družba Mobitel d.d. 300.000 EUR, 210.001 EUR pa podjetje SOLINE d.o.o.

Dodatne informacije:
Barbara Sovinc
05/ 6721 330
pr@remove-this.soline.si

Spletna stran

 

Nazaj

Na vrh