Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave V Sloveniji - LIVEDRAVA (LIFE)

Cilj projekta Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave V Sloveniji - LIVEDRAVA je ohraniti in povečati populacije vrst, navedene v Prilogi I k direktivi o pticah in Prilogi II k direktivi o habitatih (ribe in hrošči), z upravljanjem habitatov obrečnih gozdov (Priloga I k direktivi o habitatih) ob spodnji Dravi v Sloveniji. Cilj je tudi izboljšati sodelovanje med najpomembnejšimi zainteresiranimi stranmi ob reki in obvestiti javnost o naravni vrednosti teh območij Natura 2000 ter pomenu njihove ohranitve.

Projekt bo trajal od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2017.

Vrednost projekta je 4,409,483.00 € in je sofinanciran s strani EU mehanizma LIFE+ narava (2,188,741.00 €).

Koordinator je DOPPS, partnerji so Dravske elektrarne Maribor d.o.o. VGB Maribor d.o.o. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d. Mestna občina Ptuj.

Šifra projekta: LIFE11 NAT/SI/000882.

Več. Povzetek v angleškem jeziku.

Kontaktna oseba: damijan.denac(at)dopps.si.

Nazaj

Na vrh