Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Šotna barja v Triglavskem narodnem parku (LIFE 00 NAT/SLO/007231)

Predlagatelj projekta je Triglavski narodni park v partnerstvu z nevladno organizacijo Jarina.

Tema projekta je izvajanje Direktive o varstvu naravnih bivališč, prostoživeče flore in favne na primeru barij v območju Triglavskega narodnega parka. Šotna barja so med najvrednejšimi habitatnimi tipi z vidika varstva narave v Evropi, v Sloveniji pa predstavljajo redke ekosisteme, ki so zaradi različnih dejavnosti tudi ogroženi.

V projektu bi preko aktivnega varstva in izobraževanja zagotovili ohranjanje biotske raznovrstnosti v območju Pokljuškega platoja na Barju Šijec, Blejskem barju, Goreljeku, Mlakah pod Javorovim vrhom in Gornjem Šijcu.

V projektu je predvidena celovita analiza stanja, priprava upravljalskega načrta s sodelovanjem lokalnih skupnosti, številne upravljalske akcije od pridobitve zemljišč do ureditve učne poti, renaturacije poti, zasaditve in prezentacije ter priprave pašnega reda. Pripravili bodo tudi informacijska gradiva: izobraževalno brošuro, CD in prezentacijo na Internetu o ohranjanju višinskih barij. Projekt je trajal dve leti in pol.

Vrednost projekta je 352.650 €, dobljen delež LIFE je 322.146,23 €, to je 75% vrednosti celotnega projekta.

Prijavitelj:
Triglavski narodni park
Kidričeva 2
4260 Bled

Kontaktna oseba:
g. Jurij Dobravec,
tel: 04-5780201,
e-mail: jurij.dobravec@remove-this.tnp.gov.si

več o projektu


Na vrh