Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Prenova in varstvo habitatov in ptic Škocjanskega zatoka (LIFE00 NAT/SLO/007226)

Predlagatelj projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki upravlja z zavarovanim območjem. Projekt je bil zastavljen v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor. Finančno je projekt podprla tudi Luka Koper.

Life projekt je del celovitega sanacijskega in renaturacijskega programa, ki je bil sprejet z Odlokom o programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok. Podpira le tiste ukrepe, ki so vezani na direktno izvajanje EU direktiv s področja varstva narave in tako prispeva k implementaciji nacionalnega programa varstva okolja in slovenske zakonodaje.

Zajema ukrepe, vezane na vzpostavitev nadomestnega habitata na Bonifiki, pripravo upravljalskega načrta, del sredstev pa namenja tudi promociji, izobraževanju in spodbujanju prostovoljnega dela. Projekt je trajal tri leta.

Vrednost projekta je bila 581.869 €, dobljen delež LIFE je znašal 290.935 €, to je 50%.

Prijavitelj:
DOPPS-BirdLife Slovenia
Langusova 10
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: 
ga. Nataša Šalaja,
tel:01-5441230,
e-mail: dopps@remove-this.dopps-drustvo.si

več o projektu

poročilo za širšo javnost


Na vrh