Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Ljudje za barje - ohranjanje biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju (LJUBA) (projekt EGP)

Projekt  naslavlja glavne vzroke upadanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju.  Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja treh Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov (mokrotni travniki z modro stožko, vlažni mezotrofni travniki z lisičjim repom in zdravilno strašnico, nizko barje) in štirih Natura 2000 kvalifikacijskih vrst (Loeselova grezovka, barjanski okarček, strašničin mravljiščar, travniški postavnež) na območju Ljubljanskega barja. Z izboljšanjem stanja omenjenih habitatnih tipov in vrst želimo prispevati k izboljšanju stanja tudi drugih organizmov in njihovih življenjskih prostorov.

Vrednost projekta je 554.274,20 EUR, od katere je 94,9 % sofinancirane s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP). 
 
Nosilec projekta je Zavoda RS za varstvo narave, sodelujejo pa še Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Projekt traja od 4. februarja 2015 do aprila 2016.

Povzetek v angleškem jeziku

Kontaktna oseba: primoz.glogovcan@remove-this.zrsvn.si

Spletna stran projekta


Na vrh