Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob MuriGoForMura (projekt EGP)


Glavni cilj projekta je učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom na dveh študijskih območjih ob reki Muri. Projekt naslavlja dva gozdna habitatna tipa v neugodnem stanju v gozdnatih območjih Murske šume in Gornje Bistrice na SV delu Slovenije.

Nosilec projekta: Gozdarski inštitut Slovenije   partnerji so Zavod za gozdove Slovenije, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine in NINA, Norveški inštitut za naravno dediščino.

Trajanje projekta: februar 2015 - april 2016

Spletna stran projekta.


Na vrh