Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (projekt LIFE)

Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS – LIFE 14 NAT/SI/000005)

Akronim projekta: LIFE TO GRASSLANDS

Čas trajanja projekta: 1. november 2015 – 31. oktober 2020

Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne (intenzivne) kmetijske rabe na drugi strani.

Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave, partnerji projekta so Podeželsko razvojno jedro Haloz, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice.

Projekt se izvaja s prispevkom LIFE Narava in biodiverziteta, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Vodja projekta: dr. Nika Debeljak Šabec, nika.debeljak@remove-this.zrsvn.si

 

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dostopne na spletni strani www.lifetograsslands.si ali www.travisca.si

 


Na vrh