Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Upravljalski načrt za suha travišča na planini Oslica in Veternik (LIFE NAT/SLO/007223)

Predlagatelj projekta je Kozjanski regijski park. Projekt je zajemal pripravo upravljalskega načrta za 500 ha suhih travišč v okviru zavarovanega območja regijskega parka in izvedbo nujnih upravljalskih akcij za zagotovitev varovanja suhih travišč, kot tudi akcije za promocijo in izobraževanje.

Večina kmetov v območju namreč ne pozna naravovarstvenega pomena suhih travišč, ki so značilni za krajino območja parka, kjer sta dva pomembna habitatna tipa z Direktive 92/43, zato bo vodstvo parka v projektu izvajalo akcije za zagotovitev varstva travišč in posredno populacije kosca.

Projekt je bil zastavljen v sodelovanju z lokalnimi prebivalci, in je vzpodbujal posredovanje informacij in kompenzacije ter akcije za zagotovitev ohranjanja 70 ha travišč ter obnove 40 ha zaraščenih travišč. Projekt sta podprla Bavarska akademija za varstvo narave in urejanje krajine in Naravni park Gornji bavarski gozd. Pomeni prispevek k izvajanju Direktive o varstvu naravnih bivališč, prostoživeče flore in favne in projektni preizkus dolgoročnejše rešitve, ki je bila prikazana ob koncu projekta. Projekt je trajal 3 leta.

Vrednost projekta je 275.000 €, dobljen delež LIFE je 206.250 €, to je 75%.

Prijavitelj:
Kozjanski Regijski park
Podsreda 45
3257 Podsreda

Kontaktna oseba:
g. Ivo Trošt, direktor,
tel:03- 8001200,
fax:03-5806219
e-mail:kozjanski-park@remove-this.kp.gov.si.

več o projektu


Na vrh