Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Vzpostavitev mehanizmov varstva biodiverzitete Prekmurja (Phare)

Obsežni posegi v preteklosti so spremenili velik del te regije v njenih temeljih in porušili nekatera ekološka ravnovesja. Malokdo bi nam še pred 25 leti verjel, da leta 2005 v Muri ne bo več nekaterih rib, da na travnikih ne bo moč najti nekaterih travniških vrst, da se bodo nekateri potoki zaradi padca podtalnice dobesedno posušili in da bo pitje vode iz vodovoda predstavljalo ogrožanje lastnega zdravja.

Cilji projekta:

 • ohraniti sedanji nivo ohranjenosti biodiverzitete Prekmurja,
 • izdelava podpornih orodij in sredstev, ki bodo sedanjim in bodočim upravljavcem območij Nature2000 in ostalim deležnikom v tem procesu v pomoč pri doseganju osnovnih ciljev in izvajanju nalog v okviru Nature2000,
 • zagon nekaterih novih sistemskih rešitev, ki bodo v pomoč pri implementaciji režimov upravljanja z območji Nature2000 v Prekmurju, predvsem v smislu pospešene kampanje za vključevanje lastnikov kmetijskih zemljišč v kmetijsko okoljske programe, sprejetja rdečega seznama kot merodajnega dokumenta na področju varstva narave za lokalne skupnosti,
 • preprečitev nadaljevanja slabšanja ekoloških razmer za obstoj mnogih ogroženih rastlinskih (posredno tudi živalskih) vrst,
 • dvig stopnje vedenja o naravni dediščini Prekmurja ter pomenu, ki ga ima projekt, oz. omrežje Natura2000, za njeno ohranitev,
 • ukoreninjenje ideje o nujnosti implementacije sonaravnega, uravnoteženega, trajnostnega gospodarjenja z najpomembnejšimi elementi kulturne krajine v bližnji prihodnosti v Prekmurju,
 • vzpostavitev trajnega partnerskega odnosa in mrežnega prepletanja ter sodelovanja med prijaviteljem tega projekta in partnerji v Avstriji, z namenom medsebojne izmenjave izkušenj, znanj, metod in oblik organiziranosti dela na področju varstva narave in ohranjanja biodiverzitete,
 • ustanovitev posebnega telesa za Naturo2000 (konzorcij), v katerem bodo predstavniki organov uprave, ki so-upravljajo in so-odločajo o rabi prostora ter posegih v prostor,
 • popularizacija ideje o nujnosti prizadevanj za zdravo bivanjsko okolje in ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov med mladino,
  ureditev posebne neprofitne (!) digitalne banke podatkov, v katero se bodo stekali podatki o naravni dediščini Prekmurja,...

Več o projektu...


Na vrh