Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Phare)

Projekt "Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek", za katerega je Mestna občina Ptuj večino sredstev pridobila iz EU programa Phare, je zaključen.

Projekt je bil namenjen dolgoročni ohranitvi izredne biotske pestrosti območja ekstenzivnih ribnikov, ki je z občinskim odlokom zavarovano kot Naravni rezervat ribniki Podvinci in se nahaja v območju Natura 2000. Cilj projekta je bil vzpodbuditi trajnostno rabo območja ter povečati ozaveščenost javnosti o pomenu ohranjanja narave.

Ogledali smo si model dobre prakse pri partnerju iz Avstrijske Koroške. Predstavili so nam delovanje in upravljanje na njihovem zavarovanem območju ablatnigmoor. Njihove izkušnje in nasvete smo uporabili pri načrtovau različndejavnostia območju ribnikov Podvinci in Velovlek.

Več o projektu...


Na vrh