Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Karavanke Natura 2000 (Phare)

Karavankam dajejo poseben pečat gozd z različnimi gozdni sestoji, gorski travniki in pašniki, senožeti ter skalna travišča, skalovja in melišča nad gozdno mejo.

To uspevajo lepi čeveljc, močvirski meček in Zoisova zvončica termetulja črtasti medvedek in Lorkovičev rjavček, hrošč alpski kozliček in netopir mali podkovnjak. To sorastline in živali, ki so pomembne za ohranjanje biotske pestrosti v Evropski skupnosti.

Zaradi njih in njihovih ohranjenih življenjskih prostorov so Karavanke del omrežja evropsko pomembnih ekoloških območij Natura 2000. Ohranjanje območij Natura 2000 pomeni preživetje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki so na območju Evropske skupnosti ogrožene in s tem prispevati k ohranjanju njene biotske pestrosti.

V alpskem svetu na apnenčastih tleh na gozdnem robu listnatih gozdov, kamor sega še nekaj svetlobe, v juniju cveti največja slovenska in evropska orhideja z imenom lepi čeveljc (Cypripedium calceolus). Na suhih in vlažnih travnikih in rovtih raste močvirski meček (Glasiolus palustris), rastlina z mečastimi listi, ki spominja na vrtne gladijole. Ogrožena je zaradi opuščanja košnje in zaraščanja. Visoko v gorah v skalnih apnenčastih razpokah uspeva Zoisova zvončica (Campanula zoysii).

Spada med redke rastline, ki so se ohranile iz terciarja in preživele ostre klimatske razmere v ledenih dobah. Na širšem območju Karavank, od nižin do gozdnega roba, najdemo pisanega metulja črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria), ki se prehranjuje na medonosnih rastlinah, ki rastejo ob robu gozda, na posekah in v podrasti.

Več o projektu...
 


Na vrh