Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Ribnik Vrbje (Phare)

Namen projekta je zagotoviti trajnosten razvoj širšega zavarovanega območja ribnika Vrbje, vzpostaviti tesno čezmejno partnerstvo, ohraniti biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost in načrtovanje ter uvajanje managementa, ki bo zagotavljal optimalno rabo in maksimalno ohranitev.

Dejavnosti:

  • priprava novih in dopolnitev obstoječih načrtov upravljanja,
  • implementacija modelov organizacijskih struktur,
  • priprava in izvajanje modelov javno-zasebnega partnerstva,
  • krajinska območja, varovanje izjemne krajine (model razvoja krajine širšega območja, idejna zasnova ureditve ožjega območja ribnika Vrbje, strokovne podlage za zavarovanje),
  • obnovitev ekološko pomembnih habitatov (načrt in izvedba del za ekološko sanacijo in renaturacijo ribnika),
  • oprema informacijskega središča (priprava in izvedba načrta predstavitve varovanega območja, svetovanja),
  • izvajanje promocijskih kampanj za Naturo 2000 (promoviranje ustreznega upravljanja, razvoj in promocija  eko-turizma)

Več o projektu


Na vrh