Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Ohranjanje velikih zveri v Sloveniji, 1. faza (Ursus arctos) (LIFE 02 NAT/SLO/008585)

Predlagatelj projekta je Zavod za gozdove Slovenije. Glavni cilj projekta je uveljavitev ukrepov, ki bodo izboljšali odnos javnosti do rjavega medveda, kar bo doseženo s številnimi aktivnostmi.

Zavod za gozdove Slovenije je na podlagi podatkov, zbranih v preteklih letih, izdelal več sektorskih akcijskih načrtoza zmanjšanje potencialnih konfliktnih območij.

Načrti bso bili predstavljeni in usklajeni s predstavniki sektorjev, ki jih to področje zadevajo (varstvo narave, gozdarstvo, kmetijstvo, promet, turizem in lovstvo). Na dveh pilotnih območjih so bili uveljaljeni ukrepi za zmanjševanje konfliktov kot so vzpostavitev mirnih con, izplačevanje odškodnin za nastalo škodo, ukrepi za odvračanje medveda od naselij, odstranitev odlagališč odpadkov, ki privlačijo medvede, postavitev ograj in podobno. Velik del sredstevje bil namenjen oblikovanju komunikacijske strategije in izpeljavi javne kampanje za dvig zavesti (dialog z lokalnimi skupnostmi, video material, tiskani material, informacijski center).

Vrednost projekta je bila 607.822 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije je znašala 455.867 €, to je 75% vrednosti celotnega projekta.

Prijavitelj:
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: 
g. Marko Jonozovič
tel:01-4235432
e-mail: marko.jonozovic@remove-this.zgs.gov.si

več o projektu


Na vrh