Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Trajnostno upravljanje reke Drave (Phare)

Namen projekta je zagotoviti dolgoročno ohranitev stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 reke Drave ter zvišati stopnjo informiranosti, ozaveščenosti in pripravljenosti vseh deležnikov za doseganje usklajenega in trajnostnega razvoja območja.

Splošni cilji projekta:

  • ohraniti biotsko pestrost območja ob reki Dravi - območju Natura 2000 in
  • zagotoviti trajnostni razvoj obmejnega območja med Slovenijo in Avstrijo

Pričakovani rezultati:

  • opredeljena notranja območja vrst in habitatnih tipov ter dopolnjeni podatki o stanju biotske pestrosti,
  • osnutek integralnega načrta upravljanja,
  • izboljšano stanje ekološko pomembnih habitatov,
  • promocijski material in gradiva,
  • informacijsko središče in informacijske table o območjih Natura 2000 ob reki Dravi

Več o projektu...


Na vrh