Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Izboljšanje stanja Natura 2000 območja z renaturacijo Strženove struge na presihajočem Cerkniškem jezeru (projekt LIFE)

Akronim projekta: LIFE STRŽEN

Čas trajanja projekta: 1. september 2017 do 31. avgust 2022

Cilj projekta je varovati naravo Cerkniškega jezera in hkrati spodbujati razvoj trajnostnega turizma ter turistične ponudnike in vodnike spoznati z naravi prijaznimi načini vodenja. S tem namenom bodo v okviru projekta potekala izobraževanja in usposabljanja za domačine in turistične delavce ter kulturni dogodki in prireditve.

Vodilni partner projekta je Notranjski regijski park, partnerji projekta so Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavod RS za ribištvo, Zavod RS za varstvo narave in podjetje Hidrotehnik d.o.o.

Projekt se izvaja s prispevkom LIFE Narava in biodiverziteta, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Vrednost projekta: 3,863,248.00 €.
Prispevek Evropske komisije: 2,863,212.00 €.

Vodja projekta: Irena Likar, irena.likar@remove-this.notranjski-park.si

Kontakt: info@remove-this.notranjski-park.si. 

Spletna stran: http://life.notranjski-park.si/sl/

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dostopne na spletni strani https://lifestrzen.blogspot.si/

 


Na vrh