Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Akronim projekta: LIFE ARTEMIS, Številka projekta: LIFE15 GIE/SI/000770

Trajanje projekta: 7. julij 2016 do 31. oktober 2020

Glavni cilj projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Projekt LIFE ARTEMIS je komunikacijski projekt in vključuje številne aktivnosti za osveščanje različnih ciljnih skupin o tujerodnih vrstah, predvsem profesionalnih gozdarjev, lastnikov gozdov, okoljsko osveščenih odraslih državljanov in šolarjev v starosti 10-18 let.

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije, kot partnerji sodelujejo:Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod Symbiosis, so.p.

Vrednost projekta: 1,091,953.00 €.
Prispevek Evropske komisije: 647,701.00 €.

Kontakt: life.artemis@remove-this.tujerodne-vrste.info

Spletna stran projekta: www.tujerodne-vrste.info

 


Na vrh