Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Varstvo ogroženih vrst in habitatov na območju bodočega Kraškega parka (LIFE 02 NAT/SLO/008587)

Predlagatelj projekta je Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper Splošni cilj projekta je ohranitev naravnih danosti, kulturne krajine in izboljšanje razmer za lokalno prebivalstvo.

Te cilje so v okviru projekta uresničili z dvema glavnima ciljema in sicer: ohranitvijo ogroženih habitatov (suha travišča, melišča, stene in kali), rastlinskih in živalskih vrst ter podporo razvoju Kraškega roba kot predvidenega območja za naravoslovni turizem.

Med glavnimi dejavniki, ki ogrožajo obstoj značilnih suhih travišč, melišč in kalov, je opuščanje tradicionalne rabe in s tem posledično izginjanje značilnih rastlinskih in živalskih vrst. V okviru projekta so bila evidentirana območja najpomembnejših habitatov, rastišč in prebivališč ogroženih vrst in pripravljene  smernice za takšno gospodarjenje, ki podpira ohranitev habitatov in vrst. Sklenjene so bile pogodbe z lastniki za košnjo opuščenih in zaraslih travnikov, obnovljeno pa bo tudi nekaj kraških kalov. Projekt je trajal 3 leta.

Vrednost projekta je bila 476.930 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije je znašala 357.698 €, to je 75% vrednosti celotnega projekta.

Prijavitelj:
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
Garibaldijeva 18
6000 Koper

Kontaktna oseba: 
g. Darko Darovec
tel:05-6637700
e-mail: darovec@remove-this.zrs-kp.si

več o projektu


Na vrh