Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 117 / februar 2011

SLOVENIJA

SloWolf: delavnice za pripravo predloga Akcijskega načrta

V okviru LIFE projekta so uspešno zaključili delavnice za pripravo Akcijskega načrta za upravljanje z volkovi v Sloveniji za obdobje 2012-2014. Izpeljali so 5 delavnic, zadnji dve sta bili namenjeni izključno škodam kot eni izmed pomembnejših groženj sobivanju ljudi in volkov. VečPoročilo o poteku 1. delavnicePoročilo o poteku 2. in 3. delavnice, tretje poročilo bo v kratkem objavljeno na Publikacije.

Projekt za mokrišča

Zavod RS za varstvo narave s partnerji je pričel izvajati LIFE projekt Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN. Cilj je obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, Mura-Petišovci, Planik, Vrhe in Gornji kal. Projekt bo trajal 4 leta, vrednost projekta je 2.144.376€. Več.

Preselili gnezdo štorklje

V Tenetišah pri Kranju so uspešno premestili gnezdo bele štorklje z dimnika stanovanjske hiše na gnezdilni drog, ki so ga postavili delavci Elektra Gorenjska. Preselitev je organiziral Zavod RS za varstvo narave. Več

Uvodni seminar za nove LIFE+ projekte

V Ljubljani je dne 11. in 12. 1. 2011 v so-organizaciji Evropske komisije, Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda RS za varstvo narave potekal mednarodni uvodni seminar za slovenske, madžarske, romunske in bolgarske izvajalce projektov, ki jih Komisija sofinancira iz evropskega finančnega programa LIFE+, izvajati pa so se začeli v letošnjem letu. Več.
Nov razpis naj bi Evropska komisija objavila do konca februarja.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Primer Slovenije predstavili tudi v Albaniji

V Tirani je 2. in 3. februarja potekala delavnica, ki sta jo izvedla WWF in INCA, financirala pa Evropska komisija. Na delavnici so predstavniki državne uprave, nevladnih organizacij ter raziskovalci razpravljali o promociji omrežja Natura 2000 v Albaniji. Bernadett Hajdú  je v svojem referatu o  pomenu komuniciranja predstavila tudi primer komunikacije Nature 2000 v Sloveniji.

O prihodnosti finančnega instrumenta za okolje

Evropska komisija je 28.1. v Bruslju organizirala posvet o prihodnjem finančnem instrumentu za okolje, ki bo predstavljal nadaljevanje sedanjega instrumenta LIFE+. Ugotovili so, da LIFE+ ostaja ključni instrument za doseganje ciljev okoljske politike Evropske unije, potrebuje pa nekaj sprememb. Več.

LIFE+ v Alpah: izkušnje in priložnosti

V Bolzanu v Italiji je 7.2.2011 potekal informativni seminar o finančnem mehanizmi LIFE+, zlasti o novostih v letošnjem razpisu. Na povabilo Alpske konvencije so predstavili dosedanje izkušnje iz projektov SloWolf in Življenje ponoči. Park Adamello Brenta pa je predstavil izkušnje iz preteklega LIFE projekta naselitve medvedov iz Slovenije. Več.

Komisija poslala Poljsko pred Evropsko sodišče, Irska mora plačati kazen

Zaradi neprimernega izvajanja direktive o pticah – zlasti ker nekatere vrste niso ustrezno varovane in zaradi številnih izjem – je Evropska komisija Poljsko postavila pred Evropsko sodišče. Več.

Ker je Irska postavila previsok prag za vrste posegov (namakanje, izsuševanje, prestrukturiranje kmetij), katerih vplivi se presojajo, Komisija zahteva plačilo kazni. Več.

BRANJE

Gradiva projekta SloWolf

V okviru projekta SloWolf so pripravili Analizo učinkovitosti odstrela volkov za zmanjševanje škod (Krofel M. et al., pdf)

Gozdarstvo in varstvo narave

Prispevek Staneta Peterlina O vlogi gozdarstva pri razvoju in uveljavljanju varstva narave v stoletju 1890 – 1990, ki ga je imel na razpravi Gozdovi in gozdarstvo v Sloveniji oktobra 2009, je objavljen tudi na spletu (stran 14-16). 

Botanični vrtovi in biotska raznovrstnost

Izšel je zbornik s srečanja Evropskega konzorcija botaničnih vrtov maja lani, ob 200. letnici Botaničnega vrta v Ljubljani: Botanic Gardens and Biodiversity. Izdal ga je Botanični vrt Ljubljana, cena je 15 EUR.

Proteus

janaurski številki Boris Sket na primeru soške postrvi razmišlja o tem kaj je vrsta.

Program razvoja podeželja in narava

Na spletu je objavljena prezentacija Andreja Bibiča Evaluacija Programa razvoja podeželja 2007-13 – ocenjevanje prispevka PRP k ohranjanju narave.

Odvzem medveda in volka

Zavod za gozdove Slovenije je pripravil Poročilo o odvzemu vrst rjavi medved in volk (julij-december 2010) (pdf, 4 strani).

Izvajanje Nature 2000: Nizozemska in Italija

Raziskovalci so primerjali izvajanje Nature 2000 na Nizozemskem in v Italiji. Več. O širšem kontekstu varstva narave in Nature 2000 več v disertaciji Raoula Beunena The governance of nature. How nature conservation ambitions have been dashed in planning practice.

Varstvena biologija

Založba Oxford University Press je izdala knjigo Conservation Biology for All, uredila sta jo  N. S. Sodhi in P. R. Ehrlich (pdf, 350 strani).

Vrednotenje biotske raznovrstnosti

Pred kratkim objavljena raziskava prikazuje rabo metod multikriterijske analize za ocenjevanje, pri kateri je upoštevana vrsta ekonomskih, družbenih in okoljskih kriterijev. Več.

Športni ribolov in biotska raznovrstnost

Stalni odbor Bernske konvencije pri Svetu Evrope je sprejel Evropsko listino o športnem ribolovu in biotski raznovrstnosti / European Charter on Recreational Fishing and Biodiversity (pdf, 21 strani).

NAPOVEDNIK

2-3 marec 2011: seminar Natura 2000: Neue Konzepte zur Förderung der Konnektivität von Lebensräumen. Schneverdingen, Nemčija. Organizira: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA).

17. marec: informativni dogodek LIFE+, Maribor. Organizira: Evropska komisija. Prijave do 3. marca 2011. 

17. marecNatural Connections Conference, London, Velika Britanija. Organizira: Dialogue matters.

23. marec: konferenca Invazivne vrste / Invasive Species: New Natives in a Changing Climate? London, Velika Britanija.

31. marec – 1. april 2011: 2. mednarodna delavnica o presoji vplivov na naravo / 2nd International Workshop on Appropriate Assessment, Pilsen, Češka.

12-13 april 2011: Konferenca o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah / European Conference on Biodiversity and Climate Change. Organizira: Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, Nemčija.

2-5 maj 2011: Konferenca o vetrni energiji in vplivih na naravo / Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Trondheim, Norveška.

16-18 maj 2011: Delavnica Eurosite: Obnova mokrišč v praksi / Eurosite Workshop: Wetland Restoration in Practice. Ambleteuse, Francija.

22-27 maj 2011: mednarodna konferenca: Nature in Defence - NATURA 2000, Biodiversity and Landscape Management on Military Training Areas,  Würzburg, Nemčija. Program.

23-27 maj 2010: Drugi sredozemski kongres herpetologije / Second Mediterranean Congress of Herpetology, Marakeš, Maroko.

NARAVA NA KRATKO

Vabilo h komentarjem: Triglavski narodni park in Park Škocjanske jame

Vabimo vas, da komentirate:

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava