Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 118 / marec 2011

SLOVENIJA

Predstavitev Life+

V Mariboru so 17. marca predstavili program LIFE+ z vsebinami in pogoji letošnjega razpisa. V maju bo ministrstvo organiziralo dodatno delavnico za tiste, ki bodo letos oddali projektno prijavo. Več.

S prostovoljci sledili volkovom in risom

V okviru LIFE projekta SloWolf so strokovnjaki v začetku marca 2011 s pomočjo prostovoljcev v sedmih skupinah uspešno izvedli lokalno sledenje na območju južne Kočevske. Opazili so sledi risa in dveh volkov, verjetno samca in samice. Več. V drugi polovici marca pa so sledili volku in risu na Jelovici. Več.

Sodišče odpravilo okoljevarstveno soglasje za vetrnice na Volovji rebri

Odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa DOPPS, je z upravnega sodišča prejel sodbo. Z njo je odpravljeno okoljevarstveno soglasje za 33 vetrnic na Volovji rebri, ki ga je Agencija RS za okolje izdala junija lani za vetrno elektrarno na Volovji rebri. Sodba.

Rezultati kartiranj na Goričkem

Narodni park Őrség je skupaj z Javnim zavodom Krajinski park Goričko predstavil rezultate kartiranj habitatov in inventarizacije dnevnih metuljev v letu 2010. Mladen Kotarac (CKFF) je med drugim predstavil poskusno kartiranje habitatnih tipov na vzhodnem delu Goričkega ter inventarizacijo jesenskega spektra dnevnih metuljev v večini popisnih kvadrantih na Goričkem. Več.

Štorkljina gnezda

Krajinski park Goričko je skupaj s podjetjem Elektro Maribor OE Murska Sobota v preteklih dnevih v Hodošu in v Beznovcih namestil dva nova podstavka za in nanju preseli gnezdi štorkelj, akcijo bodo nadaljevali še v Prosenjakovcih. Ob tem opozarjajo na trend zaraščanja in preoravanja naših travnikov v koruzne njive, kar belo štorkljo ogroža. Več

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Objavljen razpis LIFE+ za leto 2011

V Uradnem listu Evropske Unije z dne 26. 2. 2011 je bil objavljen Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE + za leto 2011. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno 5 410 942 EUR. Rok za prijave je 18. julij 2011. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej(at)gov.si. Več.

Evropska komisija podpira projekte za biotsko raznovrstnost

Na pobudo Evropskega parlamenta bo Komisija projektom za ohranjanje biotske raznovrstnosti  v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti ter v čezmorskih državah in ozemljih  namenila 2 milijona evrov. To so območja z izjemno biotsko raznovrstnostjo v Atlanskem, Tihem in Indijskem oceanu. Več.

V tem smo skupaj

Z dogodki od 24. do 26. marca v Ljubljani se zaključuje kampanja Evropske komisije za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Z delavnicami in drugimi aktivnostmi sodelujejo Triglavski narodni park, Kozjanski park, Park Škocjanske jame, Park Ljubljansko barje, Krajinski park Strunjan, Lutra, DOPPS, Biotehniška fakulteta, Zavod Symbiosis in Ministrstvo za okolje in prostor. Več.

BRANJE

LIFE in sesalci Evrope

Publikacija Evropske komisije LIFE and European Mammals predstavlja ukrepe za izboljšanje stanja sesalcev v Evropi, ki sofinancirajo s programom LIFE. Med njimi so tudi trije slovenski projekti za medveda, vidro in volka (pdf, 64 strani).

Proteus

Andrej Hudoklin v Proteusu prestavlja Kuščerjevo kongerijo, edino podzemsko školjko na svetu in odkritje živih školjk v Izviru jamskih školjk ob Krupi v Beli krajini. O vrbah, ki jih je revija izbrala za rastline leta 2011, pišeta Urban Šilc in Janja Benedik.

Brošura o biotski raznovrstnosti

Zavod RS za varstvo narave je izdal brošuro Biotska pestrost je naše življenje, ki jo je napisala Karin Gabrovšek.

O gozdnih združbah

Izšla je knjiga dr. Živka Koširja Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave. Izdala jo je Gozdarska založba Zveze gozdarskih društev Slovenije. Cena je 40 EUR.

Ljubiteljski fotografi gradijo bazo

Projekt Noah s pomočjo ljubiteljskih fotografov gradi bazo podatkov o svetovnih organizmih. Uporabniki pošiljajo fotografije preko mobilnih telefonov ali spletne strani, strokovnjaki določijo kategorijo, vsi pa lahko brskajo po zemljevidu biotske raznovrstnosti sveta.

Ekološko kmetijstvo in ptice pozimi

Raziskava v šestih evropskih državah je primerjala številčnost ptic in število vrst v območjih z ekološkim kmetijstvom ter v območjih s konvencionalnim kmetijstvom. Več.

Ponovna naselitev – primeri iz sveta

IUCN je izdal publikacijo, ki predstavlja 72 primerov ponovne naselitve nevretenčarjev, rib, dvoživk, plazilcev, ptičev, sesalcev in rastlin: Global re-introduction perspectives 2010 : additional case-studies from around the globe (pdf, 353 strani).

Kovanec s hladnikijo

Republika Slovenija je leta 2010 ob dvestoletnici Botaničnega vrta v Ljubljani izdala spominski kovanec za 2 evra. Na kovancu je upodobljen cvet rebričevolistne hladnikije ali hladnikovke, ki je edini slovenski rodovni endemit in je poimenovan po ustanovitelju Botaničnega vrta v Ljubljani. Več.

Zemlji na kožo pisano

Razstava fotografij Marka Modica Zemlji na kožo pisano, ki jih spremljajo besedila Iztoka Osojnika, je do konca aprila na ogled v Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani.

NAPOVEDNIK

21.-24. marec 2011: Konferenca o turizmu v naravi: politike-produkti-praktični primeri / Nature Tourism Conference: Policies – Products – Practices, Riga, Latvija.

23. marec: konferenca Invazivne vrste / Invasive Species: New Natives in a Changing Climate? London, Velika Britanija.

24-26 marec 2011: kampanja Evropske komisije za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ljubljana: Novi trg in Trg francoske revolucije. Več

31. marec – 1. april 2011: 2. mednarodna delavnica o presoji vplivov na naravo / 2nd International Workshop on Appropriate Assessment, Pilsen, Češka.

6-9 april 201120th Workshop of the I.A.V.S. Working Group for the European Vegetation Survey , Rim, Italija.

12-13 april 2011: Konferenca o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah / European Conference on Biodiversity and Climate Change. Organizira: Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, Nemčija.

2-5 maj 2011: Konferenca o vetrni energiji in vplivih na naravo / Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Trondheim, Norveška.

16-18 maj 2011: Delavnica Eurosite: Obnova mokrišč v praksi / Eurosite Workshop: Wetland Restoration in Practice. Ambleteuse, Francija.

21-26 maj 2011: mednarodni tabor mladih strokovnjakov za ohranjanje metuljev / An International Butterfly and Moth Conservation Camp for Young Scientists and Enthusiasts, Kercaszomor, Narodni park Őrség, Madžarska.

22-27 maj 2011: mednarodna konferenca: Nature in Defence - NATURA 2000, Biodiversity and Landscape Management on Military Training Areas,  Würzburg, Nemčija. Program.

23-27 maj 2011: Drugi sredozemski kongres herpetologije / Second Mediterranean Congress of Herpetology, Marakeš, Maroko.

27-28 oktober 2011Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Lipica.

NARAVA NA KRATKO

Investicije turizma za naravne parke

Vlada je sprejela Turistično politiko za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012. V njej je določila, da bodo investicije usmerjene tudi v naravne parke.

Triglavski narodni park upravljalec nepremičnin

Vladna Komisija za administrativne zadeve in imenovanja je 1. marca 2011 Javni zavod Triglavski narodni park določila za upravljavca posameznih nepremičnin.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava