Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 130 / marec 2012

Te dni se je število prejemnikov eNature dvignilo že krepko preko številke 1300. Naročnike smo v zadnjih mesecih pridobili tudi v državnih institucijah in nevladnih organizacijah na Hrvaškem in v Srbiji, državah kandidatkah za vstop v EU.

SLOVENIJA

Razpis LIFE

V Uradnem listu Evropske Unije je bil 13. 3. 2012 objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje predlogov za leto 2012. Rok za prijave je 26. september 2012. Več.

Razpis za ohranjanje območij varstva narave

Objavljen je 3. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija Hrvaška 2007-2013. Za sklop Trajnostno upravljanje z naravnimi viri je namenjenih skupno 5,4 milijona EUR sredstev IPA sklada, vanj je uvrščen tudi ukrep Ohranjanje območij varstva narave in kulturne dediščine. Rok za prijave je 16. april 2012. Več.

Razpis za selitvene vrste

Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali poziva k oddaji projektov v okviru programa majhnih donacij. Rok za prijave je 31. maj 2012. Več.

Odgovor Slovenije na opomin zaradi prostorskega plana

Vlada RS je na seji 22. marca sprejela odgovor Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije zaradi nespoštovanja dveh direktiv o presojah vplivov in Direktive o habitatih, v zvezi z občinskim prostorskim načrtom za projekt gradnje stanovanjskega naselja znotraj predlaganega območja Natura 2000. Gre za območje Rova-jug v občini Domžale. Več.

Evropska komisija zavrnila naš odgovor

Evropska komisija je 9. novembra Sloveniji poslala vprašanje glede prenosa habitatne direktive v slovensko zakonodajo. Slovenija je odgovor na to vprašanje poslala konec januarja, konec februarja pa je Komisja ta odgovor zavrnila. Zato lahko pričakujemo, da bo Komisja sprožila predsodni postopek in Sloveniji v kratkem poslala pisni opomin. Več.

Slavc v bližini Lago di Garda

Volk Slavc je do konca februarja prepotoval že preko 800 km (več), na dan je pretekel po 50 kilometrov, je hiter in nepredvidljiv. Prispel je v bližino Lago di Garda, severno od Verone v Italiji, kjer je v bližini volkulja. Sedaj je namreč čas parjenja volkov.

Video posnetki dogajanja ob plenu

Konec februarja so v okviru projekta SloWolf ob vznožju Velike gore na Kočevskem našli ostanke volčjega plena – staro košuto, ki so jo prejšnjo noč uplenili Luka in ostali volkovi iz tropa Gotenica. Ob ostankih plena so postavili avtomatsko video kamero, s pomočjo katere so lahko spremljali dogajanje ob plenu, ne da bi motili živali. Več.

Miha Krofel je nato pripravil tudi posnetek dogajanja ob risjem plenu, posnetem meseca marca, ki ga izmenoma obiskujeta risinja Maja, označena z ovratnico, in ris.

Laška žaba

V okviru projekta Natura 2000 v dolini Branice je Zavod RS za varstvo narave 16. marca organiziral prvi naravoslovni dan, na katerem so predstavili laško žabo, eno najbolj redkih žab v Evropi. Več.

Planine v območjih Nature 2000

Zavod RS za varstvo narave, Triglavski narodni park in Občina Zreče sodelujejo v novem čezmejnem projektu Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih. Projektna pilotna območja v Sloveniji so Bohinjske planine (6 planin, 250 ha), Pohorske Planje  ( 1 planina, 273 ha) in Planina Korošica (1 planina, 56 ha). Več.

EVROPSKA UNIJA

Ministri o novem programu LIFE

V Bruslju so ministri 9. marca 2012 na zasedanju Sveta EU za okolje razpravljali o Predlogu uredbe o programu LIFE v obdobju 2014–2020, s skupno vrednostjo dobre 3,6 milijarde EUR.

Minister Bogovič je poudaril željo Slovenije, da bi kriteriji za dodeljevanje sredstev LIFE temeljili na upoštevanju deleža ozemlja države članice, ki je vključen v omrežje Natura 2000, in na koncentraciji prednostnih naravnih habitatnih tipov in vrst na ozemlju države članice. Več.

Najboljše fotografije in besedila o LIFE

Ob 20. obletnici programa LIFE so organizirali foto natečaj (rezultati) in natečaj za kratko besedilo o pomenu LIFE (rezultati).

BRANJE

Atlas dnevnih metuljev

CKFF je pripravil Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije, ki predstavlja 179 v Sloveniji živečih vrst dnevnih metuljev, 8 verjetnih, vendar nepotrjenih vrst ter 16 vrst, katerih pojavljanje v Sloveniji je vprašljivo. Cena je 45,00 EUR.

Biomura

Ob zaključku LIFE projekta BioMura so pripravili Poročilo za javnost / Layman's Report (pdf, 12 strani).

Nov poster o Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline so v okviru LIFE projekta pripravili zadnji poster v seriji štirih. Predstavlja naravo v KPSS med marcem in majem.

Karavanke – eno pogorje, veliko možnosti

Ob zaključku projekta »karavanke@prihodnost.eu – gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti«, ki so ga izvajali v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013, so pripravili publikacijo Karavanke – eno pogorje, veliko možnosti.

Acta triglavensia

Izšla je prva številka znanstveno - izobraževalnega časopisa Acta triglavensia, v katerem objavljajo prispevke, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje žive in nežive narave ter materialne in nematerialne kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka in na širšem območju Julijskih Alp.

Videoposnetki predavanj v Prirodoslovnem muzeju

Prirodoslovni muzej Slovenije je na spletu objavil videoposnetke treh letošnjih predavanj: Brazdasti kit v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, predava prof. dr. Boris Kryštufek, Evolucija kitov, predava mag. Matija Križnar in Pregled uporabe kamna v umetnosti na Slovenskem, predava Jasna Rojc.

Seminar za varuhe gorske narave

Planinska zveza Slovenije poroča o licenčnem seminarju v Ospu za 33 varuhov gorske narave, na katerem so predavali Tomaž Mihelič (ogrožene ptice), Marko Simič (občutljivost podzemskega sveta), Marjeta Keršič Svetel (pomen in načela varstva divjine v Evropi) ter Silvo Karo. Več.

Rajski vrtovi gostujejo v Biološkem središču

Društvo Drobnovratnik iz Postojne z interaktivno naravoslovno razstavo Rajski vrtovi pod Snežnikom gostuje v Biološkem središču Biotehniške fakultete na Večni poti 111 v Ljubljani. Razstava je na ogled do 19. aprila, prikazuje bogato paleto živega sveta in naravnih pojavov na Snežniku in v njegovi širši okolici. Več.  

Znamke z motivi rastlin

Pošta Slovenije je pripravila priložnostne poštne znamke, posvečene rastlinam iz Botaničnega vrta v Ljubljani: Fleischmannov rebrinec, idrijski jeglič, Hladnikov grintavec. Datum izdaje je 30. marec 2012.

Monografija o Ajdovski jami

Prve dni aprila bo izšla monografija Ajdovska jama. ki prinaša tudi prispevek Primoža Presetnika O življenju netopirjev Ajdovske jame. Monografijo je izdala Avstrijska akademija znanosti. Javno jo bodo predstavili 3. aprila 2012 v Krškem. Cena je 46,50 EUR, naročilo.

Svet ptic

V prvi letošnji številki revije Svet ptic Jernej Figelj predstavlja kukavice, rastline iz družine divjih orhidej in njihovo varstvo, v drugem članku lisko, varovano z direktivo o pticah. Dare Šere piše o trstnicah, tudi Bičji in srpični, ki sta tudi varovani z direktivo.

Invazivke ob Ljubljanici

Primož Dolšina je avtor diplomskega dela z naslovom Razširjenost in zastopnanost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Ljubljanice, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2012.

Osnutek kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti

Planinska zveza Slovenije je objavila osnutek kriterijev za dvonamensko rabo planinskih pot. Razprava o njih poteka do 30. aprila 2012. Več.

Bilten LIFENews

Izšla je februarska številka biltena LIFENews.

20 let LIFE

Evropska komisija je izdala publikacijo The Voices of LIFE: 20 years of getting things done ob 20. obletnici programa LIFE. Predstavlja številne posameznike, ki so aktivno oblikovali program LIFE. Slovenija ni predstavljena.

Invazivke in Direktiva o vodah

Evropska komsija je objavila poročilo o invazivnih tujerodnih vrstah in Direktivi o vodah Jochen Vandekerkhove, Ana Cristina Cardoso: Alien species and the Water Framework Directive - Questionnaire results  (pdf, 32 strani). Poročilo prinaša rezultate vprašalnika, ki ga je izpolnilo 23 držav članic in Norveška.

Naravni parki v Alpah

Izšel je nov zemljevid zavarovanih območij v Alpah (Alparc, februar 2012).

Razmislek o naselitvi

Članek Assisted Colonization and Rapid Climate Change prinaša razmišljanje o načrtni naselitvi vrst, ki jih ogrožajo podnebne spremembe.

Kvaliteta pomembnejša od kvantitete

Novejša študija kaže, da je izboljšanje kvalitete obstoječega habitata pomembnejše od oblikovanja novega, če želimo preprečiti negativne vplive podnebnih sprememb na preživetje vrst. Več.

Urbanistično načrtovanje in ekosistemske storitve

Raziskovalci soanalizirali učinke različnih vzorcev urbanizacije na ekosistemske storitve. Več.

Ptice in elektroenergetska omrežja

Nadzemni elektroenergetski vodi so vzrok številnih smrti ptic, zato so za to področje pripravili poročilo in smernice.

Zemljevid drevesnih vrst v Evropi

European Forest Institute in  Alterra  sta pripravila zemljevid 20 vrst dreves za območje Evrope European Tree Species Maps.

Delavnica o upravljanju območij

Organizacija Eurosite je decembra 2011 organizirala delavnico o upravljanju: Adaptive Management Planning – software tools and practices.  Predstavitve.

NAPOVEDNIK

3. april 2012predstavitev knjige Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije, Ljubljana.

3-4 april 2012Mednarodna konferenca SAC-SEPA o vrednotenju ekosistemov Škotska.

19-22 maj 2012: konferenca Caring for nature and culture : interpretation as a management tool, Pisa in Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Italija. Organizira: Interpret Europe.

20. april 201220. obletnica LIFE programa, Ljubljana.

13-15 junij 2012: delavnica Habitat Restoration in Natura 2000 sites in Krkonose NP and Europe, Krkonoše, Češka.

18-22 junij 2012: 12. mednarodni kongres o zoogeografiji in ekologiji Grčije in sosednjih regij, Atene, Grčija. Organizira: Grško zoološko društvo.

3-6 julij 2012International Statistical Ecology Conference (ISEC2012), Oslo, Norveška.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

12-14 september 2012: 7. konferenca Neobiota / 7th NEOBIOTA Conference, Pontevedra, Španija.

8-19 oktober 2012: srečanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Indija.

21-24 oktober 2012: konferenca Zagotavljanje ekoloških funkcij preko prometne infrastrukture / Safeguarding ecological functions across transport infrastructure, Potsdam-Berlin, Nemčija.

22-25 oktober 2012:  Letna konferenca Eurosite in Europark (Re)connecting, Genk, Belgija.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Litostrojska cesta 54, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava