Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 133 / junij 2012

SLOVENIJA

Informativni dan za LIFE+

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12. junija 2012 v Ljubljani organizira informativni dan o finančnem programu LIFE+. Predstavili bodo program LIFE+, njegov pomen v Sloveniji in primere projektov. Tistim, ki razmišljajo o oddaji vloge, bodo predstavili izpolnjevanje projektne prijave – vsebinski in finančni del. Kontaktna oseba je julijana.lebez-lozej@gov.si. Evropska komisija letos delavnice za prijavitelje ne bo organizirala. Vabilo.

Volkovi v maju

V okviru projekta LIFE SloWolf so maja meseca spremljali Slavca, ki je še vedno v Italiji, v bližini Gardskega jezera. O njem je bila posneta tudi oddaja Preverjeno. Baterija volka Luke iz tropa Gotenice se je maja izpraznila, sedaj ga spremljajo le še s pomočjo radijskega VHF signala na terenu. Več. Volkulja Tonka, dominantna samico iz tropa Vremščica-Nanos, zaenkrat večino svojega časa preživlja ob brlogu s svojimi petimi mladiči. Več.

Voda: zeleno prebivališče

Skupaj s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in Uradom vlade za komuniciranje je Center Evropa pripravil dogodek, na katerem so se predstavili projekt WETMAN s poudarkom na pomenu mokrišč, AquaViva ter vodno in obvodno bogastvo parka Strunjan. Za otroke so predstavniki Sečoveljskih solin pripravili delavnico o polojniku.

Razstava o hroščih omrežja Natura 2000 v Sloveniji

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije si lahko do konca septembra ogledate razstavo Majhni, a pomembni - ogroženi hrošči evropskega varstvenega pomena v Sloveniji. Hrošči so ena največjih in najbolj pestrih skupin živih bitij. Zaradi uničujočih posegov človeka v prostor se številčnost nekaterih vrst v Evropi naglo zmanjšuje. Več.

Poročilo OECD in omrežje Natura 2000

OECD je Vladi RS in nato javnosti predstavil zaključke presoje slovenske okoljske politike in priporočila za njeno izboljšanje. Ob tem je minister Bogovič glede Nature 2000 povedal, da je januarja 2012 vlada dokončno potrdila območja Natura 2000, ki so določena po Direktivi o habitatih, kot posebna varstvena območja. Določitev ostalih območij, ki jih je še treba dodati v omrežje Natura 2000, je v teku, projekt za njihovo določitev je v zaključnih fazah potrjevanja. Več o predstavitviVeč o presoji in priporočilih OECD.

EVROPSKA UNIJA

Opozorila Romuniji in Madžarski

Evropska komisija predlaga Romuniji in Bolgariji, naj boje varujeta habitate. Obe državi sta dovolili dejavnosti oz. gradnjo v okoljsko občutljivih območjih, ne da bi pred tem izvedli ustrezno presojo vplivov. Če državi ne bosta zadovoljivo odgovorili, bo Komisija zadevi predala Evropskemu sodišču. Več.

Začetek evropskih praznovanj

Na Danskem so se konec maja začela praznovanja 20. obletnice Direktive o habitatih in programa LIFE, aktivno je sodeloval tudi komisar Potočnik, ki je poudaril pomen Nature 2000. Organizirajo jih Evropska komisija in izbrane države članice. Zaključila se bodo z dogodkom, ki bo v Sloveniji, in sicer 20. julija na gradu Podsreda. VečVideo.

BRANJE

So cilji strategije doseženi?

Jana Kus Veenvliet je avtor Analize doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, Zavod Symbiosis, 2012, (pdf, 235 strani) Povzetek (pdf, 86 stani). Naročnik je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

20 let projektov LIFE v Sloveniji

Publikacija Projekti v Sloveniji - 20 let evropskega finančnega programa LIFE, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in kmetijstvo, je objavljena na spletu (pdf).

Srečanje z medvedom

Biotehniška fakulteta in Zavod za gozdove Slovenije sta pripravila priporočila  Kaj storiti ob srečanju z medvedom? (pdf, 2 strani).

Delfini: knjiga in predavanje

Društvo Morigenos in Dolphin Biology & Conservation predstavljata elektronsko knjigo Dolphins of Slovenia: Marine mammals  at the end of the Adriatic Sea (Delfini Slovenije: morski sesalci na  koncu Jadranskega morja), ki prikazuje življenje delfinov v slovenskem  morju. Avtorja knjige sta Tilen Genov in Giovanni Bearzi. 

Predavanje Polone Kotnjek, Morigenos, z naslovom: Delfini v slovenskem morju in okoliških vodah, ki ga je imela maja 2012 v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, je objavljeno na spletu.

Barje na gradu

Do 26. junija 2012 je na Ljubljanskem gradu na ogled razstava, ki na preprost in pregleden način predstavlja osnovne naravne in kulturne posebnosti Ljubljanskega barja ter njegov pomen kot zavarovanega območja narave.

Več o invazivkah

Zavod Symbiosis je v okviru projekta  Tujerodne vrste − naša skrb, moja odgovornost (Thuja 2 / 2012-2013) prenovil spletno stran www.tujerodne-vrste.info. Med drugim poročajo o akciji odstranjevanja orjaškega dežena. Več.

NAPOVEDNIK

12. junijinformativni dan LIFE+ 2012, Ljubljana. Organizira: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

13-15 junij 2012: delavnica Habitat Restoration in Natura 2000 sites in Krkonose NP and Europe, Krkonoše, Češka.

18-22 junij 2012: 12. mednarodni kongres o zoogeografiji in ekologiji Grčije in sosednjih regij, Atene, Grčija. Organizira: Grško zoološko društvo.

3-6 julij 2012International Statistical Ecology Conference (ISEC2012), Oslo, Norveška.

6-13 julij: srečanje pogodbenic Ramsarske konvencije, Bukarešta, Romunija.

20. julij 2012: svečanost ob 20. obletnici Direktive o habitatih in programa LIFE, Podsreda.

6-13 avgust 2012: Drugo odonatološko srečanje Balkana / Second Balkan Odonatological Meeting, Gornje Podunavlje in Zasavica, Srbija. Organizira Znanstvenoraziskovalno društvo študentov biologije in ekologije Josif Pančić.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

12-14 september 2012: 7. konferenca Neobiota / 7th NEOBIOTA Conference, Pontevedra, Španija.

26-28 september 2012Constituencies in Wilderness Protection, Nauvo / Nagu, Finska.

8-19 oktober 2012: srečanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Indija.

21-24 oktober 2012: konferenca Zagotavljanje ekoloških funkcij preko prometne infrastrukture / Safeguarding ecological functions across transport infrastructure, Potsdam-Berlin, Nemčija.

22-25 oktober 2012:  Letna konferenca Eurosite in Europark (Re)connecting, Genk, Belgija.

25-28 november 2012: Forum morskih zavarovanih območij Sredozemlja / The 2012 Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean, Antalya, Turčija.

NARAVA NA KRATKO

Spremembe uredbe o trgovini

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo osnutek sprememb Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. S spremembo poenostavlja postopka komercialnega ravnanja z mrtvimi osebki rjavega medveda  z uvedbo vnaprej izdanih potrdil za komercialno rabo. Vaše pripombe lahko posredujete do četrtka, 14. junija 2012. Več.

Spremembe zakona o vodah

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo osnutek sprememb Zakona o vodah. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 11. junija 2012. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Litostrojska cesta 54, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava