Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 146 / julij 2013

SLOVENIJA

Letos Slovenija brez novih projektov LIFE za naravo

Evropska komisija je objavila seznam projektov LIFE+ iz razpisa, objavljenega v letu 2012, s področja narave jih je 92 (opisi projektov). Letos Slovenija med izbranimi nima nobenega s področja narave.

Lani je Slovenija med 202 projekti (prijavljenimi na razpis v letu 2011) pridobila dva. Na letošnji razpis (ko je Slovenija zagotovila sofinanciranje) pa je prijav kar devet. Odločitev o teh projektih bo Evropska komisija sprejela konec pomladi prihodnje leto.

Aquaviva tudi julija med otroci

Projekt Aquaviva je sodeloval na Klepetu z živalicami na mariborskem Lentu ter na Veselih počitnicah na Jezerskem.

BRANJE

N-vestnik

Zavod RS za varstvo narave je izdal letošnjo drugo številko N-vestnika (pdf, 10 strani).

Proteus

Izšla je revija Proteus maj-junij/2013. Katja Konečnik in Tanja Struna predstavljata projekt IPA Skupaj ohranjamo življenje in bogastvo narave za prihodnje rodove - Sožitje, ki se je odvijal na obmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško.

Svet ptic

Julijska številka revije Svet ptic je v celoti posvečena problematiki lova na ptice.

Lovec

V reviji Lovec št. 7-8 Miran Čas obsežno piše o divjem petelinu na Koroškem. Romana Erhatič Širnik pa o gozdnem jerebu in prizadevanjih za njegovo ohranitev.

Bilten Natura 2000

Julijska številka biltena Evropske unije Natura 2000 je posvečena novi državi članici: Hrvaški. Pišejo tudi o velikih zvereh, objavljena je nova preglednica – barometer območij Natura 2000 po državah, skupaj z deležem nacionalnega ozemlja. Slovenija ostaja na prvem mestu po delezu nacionalnega ozemlja v obmocjih Natura 2000 (pdf, 16 strani).

Velike zveri in ljudje – tudi projekt SloWolf

Evropska komisija je izdala pregledno publikacijo o projektih LIFE, ki naslavljajo dejanske in potencialne konflikte med velikimi zvermi in ljudmi, ki tam živijo:  LIFE and human coexistence with large carnivores (pdf, 76 strani). Slovenski projekt SloWolf je predstavljen na straneh 48-50.

Delavnica o upravljanju območij Natura 2000

Evropska komisija je na platformi http://www.natura2000communicationplatform.eu/ objavila osnutek poročila  Alpine Natura 2000 Workshop Workshop Report (draft) z delavnice, ki je bila 12-14 junija v Gradcu v Avstriji (pdf, 46 strani). Vanj je vključena tudi Slovenija.

Morske invazivne vrste v Sredozemlju

IUCN je izdal publikacijo o monitoringu invazivnih vrst v morskih zavarovanih območjih Sredozemlja Otero, M., Cebrian, E., Francour, P., Galil, B., Savini, D.: Monitoring Marine Invasive Species in Mediterranean Marine Protected Areas (MPAs) A strategy and practical guide for managers (pdf, 138 strani).

NAPOVEDNIK

11-18. avgust 2013Dijaški biološki tabor, Trnje.

5. september 2013: konferenca Invasive Alien Species: the Urban Dimension - Strengthening local action in Europe’s urban areas, Gland, Švica.

11-13 september 20135th River Restoration Conference, Dunaj, Avstrija.

16-19 september 2013: 20. mednarodna konferenca o okoljskih kazalnikih / 20th International Conference  of Environmental  Indicators, Trier, Nemčija.

17-18 september 2013: simpozij Conservation, management and restoration of coastal cliffs and lake bluffs, Llandudno, Velika Britanija.

19. september 2013: simpozij Tujerodne vrste - stanje, vplivi in odzivi, Ljubljana.

25-26 september 2013: letno srečanje organizacije Eurosite / Eurosite's 2013 Annual Meeting, Międzyzydroje, Poljska.

25-27 september 2013: mednarodna konferenca o volku: Wolf conservation in human dominated lanscapes, Postojna.

17. oktober 2013: zaključna konferenca projekta Climaparks, Portorož.

21-27 oktober  2013: mednarodna konferenca  3rd International Marine Protected Areas Congress, Marseille-Korzika, Francija.

25-26. november 2013: seminar Evropske komisije in držav članic o upravljanju območij Natura 2000 – Alpine seminar, Gradec, Avstrija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava