Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 155 / maj 2014

 

SLOVENIJA


Prva iz serije predstavitev osnutka  Programa upravljanja

S temo Gozdarstvo in lovstvo so se pričele javne predstavitve in okrogle mize na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020. Do začetka julija se bodo zvrstile še vsebine: Kmetijstvo, Vode in ribištvo. Nato sledita predstavitvi v Vzhodni in v Zahodni kohezijski regiji in ob koncu še Monitoring, raziskave. Predstavitve potekajo v okviru projekta LIFE  Program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014–2020 (SI Natura 2000 upravljanje - PUN2000). Kontaktna oseba: matej.bartol@gov.siVeč.


Informativni dan za LIFE projekte

Slovensko Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in avstrijsko Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami organizirata skupno delavnico za potencialne prijavitelje projektov za sofinanciranje iz programa LIFE. Delavnica bo v torek, 1. julija 2014 v Mariboru. Vabilo s programom. Prijave: julijana.lebez-lozej@gov.si do 24. junija 2014.


Poročilo po 12. členu Direktive o pticah

Zavod RS za varstvo narave je objavil poročilo po 12. členu Direktive o pticah za obdobje 2008 – 2012. Strokovni del poročila so pripravili v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS).
Glavni poudarek poročila je na stanju in trendih populacij ptic iz direktive, tako na območjih Natura 2000 kot na območju cele države. Več.


Program za ribištvo in naravovarstvo

Slovenija pripravlja novi Operativni program za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Pripravo vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Minister Židan je ustanovil delovno skupino, v kateri so tudi predstavniki raziskovalnih ustanov in naravovarstvene stroke. Med njimi je tudi predstavnica DOPPS z namenom prispevati k naravovarstvenim vsebinam, zlasti na področju ohranjanja morske biodiverzitete ter spremljanja in upravljanja morskih območij Natura 2000, kar bo omogočilo tudi naravovarstvene aktivnosti za ohranjanje sredozemskega vranjeka po izteku projekta LIFE SIMARINE-NATURA. V sodelovanju z društvom Morigenos, katerega poslanstvo je raziskovanje in ohranjanje delfinov in morskih želv v slovenskem morju, zastopajo naravovarstvene interese nevladnih organizacij. Več.


Med Radgonskimi biseri tudi Natura 2000

Občina Gornja Radgona je pridobila finančna sredstva za realizacijo projekta Radgonski biseri, sodelovala je tudi razvoja agencija PORA. Med drugim so postavili pet tabel, ki opisujejo Naturo 2000 in najpomembnejše naravne vrednote. Več.


Pričeli z raziskavo o malem deževniku

V mesecu marcu so v okviru projekta LIFE LIVEDRAVA na prodiščih reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi pričeli z raziskavo o malem deževniku. Doslej so označili 27 odraslih osebkov ter 39 mladičev. Ugotavljajo stopnjo preživetja mladičev v leglu in njihovo medletno preživetje. Ker pa je vrsta selivka, jih zanima tudi ali se isti osebki vračajo nazaj na območja, kjer so se izvalili oz. so gnezdili. Ob tem namenjajo posebno pozornost ugotavljanju motenj, ki ogrožajo malega deževnika in druge prebivalce prodišč. Več.


Pivška presihajoča jezera so postala krajinski park

Občina Pivka je 15. maja 2014 sprejela odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, ki obsega vseh 17 jezer. Pivška jezera so del območja Natura 2000 Javorniki - Snežnik (po direktivi o habitatih) oz. Snežnik - Pivka (po direktivi o pticah). Več.


Živi zakladi naših voda

Letošnji mednarodni dan biotske pestrosti, 22. maj 2014, so sodelavci  projekta LIFE Aquaviva obeležili v parku Tivoli, z odprtjem razstave Živi zakladi naših voda. Opozorili so na pravico do čiste vode, ne samo za ljudi, ampak tudi za najrazličnejše prebivalce voda, od alg, vodnih rastlin, žuželk, rib, dvoživk do vidre. Več.


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Komisija vabi h komentarjem na ocene

Evropska komisija je zbrala nacionalna poročila o stanju ohranjenosti habitatov in vrst. Gradiva so objavljena na spletni strani EIONET. Vabijo vas, da svoje morebitne komentarje pošljete do 7. julija 2014.


Ekosistemi in njihove storitve

Evropska komisija je 22. maja 2014 v Bruslju gostila konferenco na visoki ravni, posvečeno pomenu kartiranja in vrednotenja ekosistemov in njihovih storitev: High-Level Conference on Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) in Europe. Na spletni strani so objavljeni posnetki posameznih sekcij konference.


Podelili nagrade Natura 2000

Evropska komisija je 21. maja 2014 v Bruslju podelila evropske nagrade Natura 2000. Priznanja je podelil evropski komisar za okolje Janez Potočnik skupaj s člani žirije. »Zaradi neutrudnih prizadevanj ljudi, ki delajo na območjih Natura 2000 ali v njihov prid, postaja naše obsežno omrežje varstvenih območij resnično uspešen primer evropskega sodelovanja«  je med drugim povedal komisar Potočnik. Več.

 

BRANJE

 

Osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za 2014-20

Objavili smo gradiva za predstavitve osnutka Programa upravljanja območij Natura 2000 za 2014-20 (s prilogami: Cilji in ukrepi, Načrti za Naturo, Načrtovani projekti, Monitoring in raziskave).

Domorodne ribolovne vrste rib

Zavod za ribištvo RS je izdal publikacijo Domorodne ribolovne vrste rib slovenskih celinskih voda (64 strani).

 

Odkrivaj

Triglavski narodni park je izdal četrto številko publikacije Odkrivaj – vodnik za obiskovalce Triglavskega narodnega parka (pdf, 12 strani).


Poročilo o razvoju 2014

Urad za makroekonomske analize in razvoj – UMAR je objavil letno Poročilo o razvoju 2014 (pdf, 236 strani). Natura 2000 oz. ohranjanje narave nista predstavljena, zanimive pa so predstavitve dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo…) in njihovi trendi.

 

Hotel za samotarske čebele

Na Radio Slovenija - Val 202 so predstavili prizadevanja Kozjanskega parka za ohranitev čebel samotark, zlasti domovanje oz. gnezdilnico, ki so jo zanje postavili pri Čerčkovi domačiji nad Podsredo. Več.


Znamki ob Mednarodnem letu kristalografije

Pošta Slovenije je izdala blok z znamkama, posvečenima mednarodnemu letu kristalografije.

 

LIFENews

Aprilska številka biltena Evropske komisije LIFENews je posvečena zlasti vlogi prostovoljcev.


Spremljanje stanja s pomočjo laikov

Izšli sta publikaciji o sodelovanju amaterjev pri znanstvenem delu oz. vključevanje širšega kroga ljubiteljskih sodelavcev v raziskave: Choosing and Using Citizen Science: a guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and the environment. Pocock, M.J.O., Chapman, D.S., Sheppard, L.J. & Roy, H.E; Centre for Ecology & Hydrology, 2014 (pdf, 28 strani) in A Strategic Framework to Support the Implementation of Citizen Science for Environmental Monitoring. Final Report to SEPA. Pocock, M.J.O., Chapman, D.S., Sheppard, L.J. and Roy, H.E.; Centre for Ecology & Hydrology, 2014 (pdf, 65 strani).


Netopirji, habitati

Evropska okoljska agencija je v letu 2014 doslej izdala publikaciji: European bat population trends – A prototype biodiversity indicator (pdf, 66 strani). Ena od devetih obravnavanih držav je Slovenija; podatke je prispeval Cenetr za kartografijo favne in flore (CKFF). 
Tudi v publikaciji Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview (pdf, 154 strani) je Slovenija večkrat navedena.

 

NAPOVEDNIK

 

5-15 junij 2014: srečanje 11th European Dry Grassland Meeting European Steppes and Semi-natural Dry Grasslands: Ecology, Transformation and Restoration, Tula, Rusija.

16. junij 2014razpis za projekte LIFE.

19-20 junij 2014: bilateralni biogegografski seminar Slovenija – Evropska komisija, Ljubljana.

24-25 junij 2014: seminar Eurosite: Realising the promise of ecosystem services for nature reserves, Amsterdam, Nizozemska.

1. julij 2014: LIFE informativni dan, Maribor.

3-8 avgust 2013: mednarodna konferenca 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu, Finska.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

10-11 september 2014: delavnica ALPARCA Spremljanje preoblikovanja biotske raznovrstnosti z namenom dokumentirati vplive podnebnih sprememb v alpskih zavarovanih območjih, Narodni park Gran Paradiso, Italija.

28. september – 1. oktober 2014: letna konferenca EUROPARC Understanding the value of nature, Killarney, Irska.

11-18 september 2014: Zasedanje Komisije za kitolov / Biennial Commission Meeting 2014 (IWC65), Portorož.

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

5-8 november 2014: evropski kongres The First European Congress on Land Stewardship, Barcelona, Španija.

12-19 november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

25-27 november 2014: delavnica MedPAN network sharing-experience workshop, Albanija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si.

 

NARAVA NA KRATKO

 

Minister Židan: Zagovorniki narave moramo biti v teh dneh še posebej glasni

V Krajinskem parku Ljubljansko barje, enem od biotsko zelo pestrih zavarovanih območij, je 21. maja 2014 potekal dogodek, s katerim je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obeležilo dan biotske raznovrstnosti. Na dogodku, ki so se ga udeležili tudi predstavniki slovenskih parkov, je Minister Židan poudaril, da je ohranjanje narave za Slovenijo izjemnega pomena. Nadalje je izpostavil, da je v kriznih časih varovanje okolja pogosto zapostavljeno, vendar nimamo pravice prenašati okoljskih težav našim zanamcem, ker tako postajajo vedno večji in se vračajo »s previsokimi obrestmi«. Več.

 

Mednarodna komisija za kitolov – znanstveno srečanje

Na Bledu je bilo od 12. do 24. maja 2014 65. zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov. Dogodek sta gostila MKO in Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju s Sekretariatom IWC. Znanstveni odbor obravnava tudi številne vsebine s področja ekologije in varstva morja. Več.

 


Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti – strokovne podlage

V okviru izdelave strokovnih podlag za strategijo in akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti za obdobje 2015 – 2025 in sodelovanje pri njuni pripravi je bila 4. junija v Ljubljani uvodna predstavitev Priprave strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava