Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 156 / junij 2014

SLOVENIJA


Objavljen razpis LIFE

Evropska komisija je 18. junija 2014 objavila razpis za projekte LIFE. Eno od področij je tudi letos Narava in biotska raznovrstnost.  Rok za prijave je 16. oktober 2014. Več o LIFE. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej(at)gov.si.

Slovensko Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in avstrijsko Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami organizirata skupno delavnico za potencialne prijavitelje projektov za sofinanciranje iz programa LIFE. Delavnica bo v torek, 1. julija 2014 v Mariboru. Vabilo s programom. Prijave: julijana.lebez-lozej@gov.si do 24. junija 2014.


Predstavili osnutek programa upravljanja za kmetijstvo ter za vode in ribištvo

V Ljubljani je bila 10. junija 2014 druga iz serije predstavitev osnutka Programa upravljanja, tretja na temo vode in ribištvo pa je bila 12. junija 2014. Več.

 

Nočni lov na metulje v Vrhovskih vrtačah

V Krajinskem parku Kolpa so v območju Natura 2000 Marindol, na območju naravnega spomenika Vrhovske vrtače sredi junija izvedli popis nočnih metuljev. Območje, ki ima največjo rastlinsko pestrost v Krajinskem parku Kolpa, je tudi najboljši habitat različnih metuljev. Čeprav noč ni bila najprimernejša za tovrstno delo, saj se je pred tem ohladilo in tudi deževalo, so določili 102 vrsti, deset pa jih bo determinirano v laboratoriju. Več.


Šolarji ob kalih

Ob zaključku šolskega leta so v okviru projekta LIFE WETMAN izvedli dva naravoslovna dneva, in sicer v sodelovanju z OŠ Vinica in SŠ Črnomelj. Obiskali so kale Krivače, Gornji kal in Kršeljivec. Več.

 

Kajakaši, brzice, vodni poskusi in biodiverziteta

Inštitut Lutra  je 13. junija 2014 v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije na prizorišču kajakaških tekem za Svetovni pokal v Tacnu organiziral delavnice za učence ljubljanskih osnovnih šol. Več. 
http://aquaviva.si/rezultati/porocila-dogodkov/372-kajakasi-brzice-vodni-poskusi-in-biodiverziteta

 


EVROPSKA UNIJA

 

Evropska komisija za razreševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi, tudi SloWolf

Evropska komisija je 10. junija vzpostavila tribuno, ki naj bi zmanjševala družbene konflikte glede velikih zveri. Predstavniki deležnikov naj bi se stajali enkrat letno, organizirali pa bodo tudi dodatne delavnice in srečanja. Sporočilo za javnostGovor komisarja za okolje Janeza Potočnika. Kot primer dobre prakse so predstavili projekt LIFE SloWolf, predvajali so tudi izsek iz filma Za volkoviPosnetek dogodka.


Posvetovanje na temo biotske raznovrstnosti

Evropska komisija je junija pričela javno posvetovanje o prihodnji pobudi EU glede preprečevanja čiste izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. Svoje mnenje lahko podate do 16. septembra 2014. Vprašalnik.


Poročila po direktivi o habitatih

Na spletni strani CIRCA so objavljena vsi povzetki nacionalnih poročil po 17. členu direktive o habitatih.

Poročila za posamezne vrste in karte za obdobje 2007-2012 so objavljeni na spletni strani EIONET. Komentarje sprejemajo do 7. julija 2014.

 

BRANJE


Predstavitve osnutka Programa upravljanja območij Natura 2000

Programe predstavitev za deležnike, gradiva in prezentacije so objavljeni na spletni strani projekta LIFE+ Upravljanje.

 

Ljubljanica povezuje

Predstavitveni film projekta LIFE Ljubljanica povezuje je objavljen na spletu (9 minut).


Naravoslovna učna pot Koseški bajer

Koseški bajer je največje vodno telo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga meščani Ljubljane pogosto obiskujejo. Z novo krožno učno potjo, dolgo 2 km, sprehajalcem na šestih točkah s pomočjo informacijskih tabel predstavljajo različne prebivalce tega mokrišča in tamkajšnja življenjska okolja. Pot sta uredila DOPPS in Mestna občina Ljubljana, avtorici sta Tanja Šumrada in Eva Vukelič.


Financiranje odstranjevanja invazivnih vrst

Inštitut IEEP je izdal publikacijo:  Instruments for financing action on invasive alien species (IAS) - Review and assessment of selected examples and their applicability in Finland (pdf, 51 strani).

 

Kmetijska biotska raznovrstnost

V reviji Journal for Nature Conservation (2014) je izšel članek avtorjev: Ben Delbaerea,Veronika Mikosa, Mirjam Pullemanb: European policy review: Functional agrobiodiversity supporting sustainable agriculture. (pdf, 2 strani).


Kopenski polži v Sredozemlju

V reviji Biodiversity and Conservation je izšel članek avtorjev Ignasi Torre, Vicenç Bros in Xavier Santos: Assessing the impact of reforestation on the diversity of Mediterranean terrestrial Gastropoda (html).

 

NAPOVEDNIK

 

19-20 junij 2014: bilateralni biogegografski seminar Slovenija – Evropska komisija, Ljubljana.

24-25 junij 2014: seminar Eurosite: Realising the promise of ecosystem services for nature reserves, Amsterdam, Nizozemska.

1. julij 2014: LIFE informativni dan, Maribor.

17-21 julij 2014: 11. Evropske noči nočnih metuljev / 11 Europen Moth Nights 2014.

3-8 avgust 2013: mednarodna konferenca 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu, Finska.

14-19 avgust 2014: kongres International Marine Conservation Congress, Glasgow, Velika Britanija.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

10-11 september 2014: delavnica ALPARCA Spremljanje preoblikovanja biotske raznovrstnosti z namenom dokumentirati vplive podnebnih sprememb v alpskih zavarovanih območjih, Narodni park Gran Paradiso, Italija.

28. september – 1. oktober 2014: letna konferenca EUROPARC Understanding the value of nature, Killarney, Irska.

11-18 september 2014: Zasedanje Komisije za kitolov / Biennial Commission Meeting 2014 (IWC65), Portorož.

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

5-8 november 2014: evropski kongres The First European Congress on Land Stewardship, Barcelona, Španija.

12-19 november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

25-27 november 2014: delavnica MedPAN network sharing-experience workshop, Albanija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si.

 

NARAVA NA KRATKO

 

Državni zbor sprejel novelo zakona o ohranjanju narave

Državni zbor je 12. junija soglasno sprejel novelo zakona o ohranjanju narave. Novela med drugim odpravlja nekatere administrativne ovire in naj bi povečala učinkovitost pri varovanju narave, ureja pa tudi vožnjo z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju.


Stališče Vlade do Predloga sklepa o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali

Vlada RS je 12. junija 2014 podprla Predlog sklepa Sveta o določitvi stališča glede predlogov za spremembe dodatkov h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali, ki bo v imenu Evropske unije zastopano na enajstem zasedanju Konference pogodbenic. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava