Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 170 / avgust 2015

SLOVENIJA

 

Zaključen nacionalni razpis za sofinanciranje LIFE projektov

Ministrstvo za okolje in prostor je na javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2015 prejelo sedem predlogov z naravovarstveno vsebino. Trem je ministrstvo potrdilo sofinanciranje, in sicer dvema s področja narava in biotska raznovrstnost, enemu pa s področja okoljsko upravljanje in informacije. Več.

 

Poročilo o vplivu smrtnosti medvedov v prometu

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR so opravili analizo smrtnosti medvedov zaradi povozov na cestah in železnicah v Sloveniji in na Hrvaškem. V analizi so identificirali tiste skupine medvedov, ki jih ta smrtnost najbolj ogroža, raziskali časovne trende povozov ter ovrednotili vpliv povozov na samoobnovljivost alpskega dela populacije rjavega medveda. Poročilo.

Pripravili so tudi spletno anketo, s katero so želeli izvedeti predvsem kakšni, z medvedom povezani produkti, bi bili za goste najbolj zanimivi. Prvi rezultati kažejo, da so najbolj zanimivi kombinirani programi, ki poleg opazovanja medveda ponujajo še pohodništvo, kolesarjenje, oglede mest in podobne aktivnosti. Večina anketirancev bi si izbrala več dnevni program z namestitvijo v preprosti koči v gozdu. VečSodelovanje v anketi.

 

Pet velikih skovikov s posebno nalogo

V okviru projekta Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na Natura 2000 Goričko / Gorički travniki so sodelavci  Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v začetku julija na pet velikih skovikov Otus scops namestili GPS sledilne naprave. Z njihovo pomočjo želijo najti mesta, kjer skoviki najpogosteje iščejo hrano, kar je ključno za pripravo učinkovitih varstvenih smernic za to vrsto na Goričkem. Več.

 

Ureditev gnezdišča za redke in ogrožene ptice

S Sečoveljskih solinah so avgusta končali ureditvena dela na gnezdišču za redke in ogrožene ptice, ki so potekala v okviru projekta LIFE MANSALT. Uredili so 45 novih otokov različnih oblik, višin in velikosti. Območje bo zaradi novo nastalih otokov lahko povsem zalito z morsko vodo, ki bo preprečevala dostop do gnezdišč kopenskim plenilcem, kot sta lisica in kuna. Več.

V okviru projekta so zagotovili tudi približno 50 ha površin, na katerih so pričakovali ugodno sukcesijo halofitov in halofitne vegetacije. Po dveh letih od vzpostavitve so rezultati zaraščanja slonoljubnih rastlin in vegetacije nad pričakovanji. Več.

Konec avgusta so objavili kratki film Življenje na visoki nogi.


Za peš obisk solin

V začetku septembra so v Sečoveljskih solinah odprli leseni mostovž, ki je del infrastrukture za obiskovanje Krajinskega parka Sečoveljske soline, s katerim bo ta park postal prvi upravljani park pri nas, ki ga bomo obiskovali izključno peš, s kolesom ali z električnimi vozili. Ureditev je del projekta "Avtomobile je treba puščati zunaj parkov" (CARS-OUT!), ki ga financira finančni mehanizem EGP. Več.


Zelene prakse v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvi za okolje in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta na sejmu AGRA organizirali posvet Zelene prakse v kmetijstvu in gozdarstvu. Predstavili so tudi priložnosti na področju upravljanja z zavarovanimi območji in zelenem gospodarstvu in  primere dobrih zelenih praks v parkih. Udeleženci so tako spoznali tudi rezultate projekta LIFE v Škocjanskem zatoku in projekta LIFE DINALP BEAR. Več.

 

EVROPSKA UNIJA


Razpis za boljši sistem kmetijsko-okoljskih plačil

Evropska komisija je objavila razpis na temo kmetijstva in biotske raznovrstnosti: Pilot on-farm projects to test result-based remuneration schemes for the enhancement of biodiversity rok za prijave je 15. september 2015. Z njim želijo izboljšati sistem kmetijsko-okoljskih plačil.

 

BRANJE

 

Dolina Triglavskih jezer

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo z naslovom Dolina Triglavskih jezer. Njeni avtorji so Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skoberne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac in Daniela Ribeiro (pdf, 146 strani). Tiskana knjiga stane 20 EUR.

 

Polži in školjke slovenskega morja

Izšla je knjiga Jana Simiča Polži in školjke slovenskega morja – vodič za določanje pogostejših polžev in školjk našega morja (190 strani), izdal jo je Mediteranum, 2014. Predstavljenih je 77 vrst polžev in 77 vrst školjk. Več.


Naše morje

Izšla je druga izdaje dvojezične monografije Marjana Richterja Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva – Our Sea: The Environemnts and Living World of the Gulf of Trieste, na 380 straneh, izdal jo je Mediteranum, 2014. Cena je 22 EUR. Več.


Poročilo o smrtnosti medvedov

Poročilo o vplivu smrtnosti medvedov v prometu na slovensko-hrvaško populacijo in njeno razširjenje proti Alpam (pdf, 28 strani) je nastalo v okviru projekta LIFE DINALPBEAR.


Ljubljanica

Na spletu so objavili brošuro o projektu LIFE Ljubljanica povezuje, ki je namenjena obveščanju širše javnosti o dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo, ter poljuden plakat.


Širitev šakala

Izšel je članek, ki se posveča pravnim vidikom širitve šakala v Evropi, avtorjev Arie Trouwborst, Miha Krofel in John D. C. Linnell: Legal implications of range expansions in a terrestrial carnivore: the case of the golden jackal (Canis aureus) in Europe. Objavljen je v reviji Biodiversity and Conservation.


Okoljska etika v varstveni biologiji

Na spletu je objavljena zaključna naloga Sebastjan Kovač: Okoljska etika v varstveni biologiji, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, 2014 (pdf, 30 strani).


Življenje na visoki nogi

Kratki film o Sečoveljskih solinah Življenje na visoki nogi je nastal v okviru projekta LIFE MANSALT (11 minut).


Virtualni otroški pogled na razstavi Muzej krasa 

Muzej Krasa je na spletu objavil kratek film o razstavi, ki nas nas skozi otroške oči popelje med interaktivnimi sporočili, kjer lahko tudi mlajši obiskovalci potešijo svoj raziskovalni duh in ugotovijo, da muzeji niso dolgočasni.


Zagovorniki okolja

Mreža zagovornikov okolja, neformalna mreža pravnic in pravnikov, ki v sodelovanju z naravoslovnimi strokovnjaki združujejo svoje znanje tudi za učinkovito pravno varstvo  narave, je vzpostavila svojo spletno stran.

 

NAPOVEDNIK

 

14–18 september 20154th International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2015, Stralsund, Nemčija.

19. september 2015: EU projekt – moj projekt: Spoznajmo park - Park Škocjanske jameKrajinski park StrunjanGeopark Karavanke.

24-25 september 2015: konferenca Innovation in environmental education: ICT and intergenerational learning, Firence, Italija.

24-26 september 2015: mednarodna konferenca Get inWolfed!, Wolfsburg, Nemčija.

30. september 2015: rok za prijavo na fotografski natečaj Kočevsko – sožitje z naravo.

2. oktober 2015: strokovni posvet v okviru Festivala slovenskih LAS Naravne in kulturne vrednote – dediščina in priložnost, Janče-Ljubljana.

7. oktober 2015: rok za prijave na razpis LIFE za področje Narava in biotska raznovrstnost. 

26-27 oktober 2015: letna konferenca EUROPARC: Protected Areas in a Changing World.

 


NARAVA NA KRATKO


Direktorica Krajinskega parka Goričko

Vlada RS je na 50. redni seji dne 28. avgusta 2015 imenovala Stanislavo Dešnik za direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Več.


Uredba o usposabljanju naravovarstvenih nadzornikov

Izšla je Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15). UredbaObrazložitev.


Predlog biosfernega območja Mura

 
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Predlog Biosfernega območja Mura za vključitev na seznam biosfernih območij pri UNESCO Programu Človek in Biosfera. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 11. septembra 2015. Več.


Osnutek načrta  upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok

 
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024, priloga. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 1. oktobra 2015. Več.

 

Osnutek pravilnika o odvzemu rjavega medveda in volka

 
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 7. oktobra 2015. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava