Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 172 / oktober 2015

 

SLOVENIJA


Predlagana sprememba uredbe o območjih Natura 2000

Ministrstvo za okolje in prostor je javno objavilo osnutek sprememb uredbe o območjih Natura 2000. Z njim Slovenija odpravlja pomanjkljivosti, na katere je Evropska komisija opozorila na bilateralnem srečanju leta 2014. Večinoma se z uredbo dodajajo vrste in habitatni tipi v obstoječa območja Natura 2000, na novo se opredeljuje območje Spodnja Sava. Na podlagi predlaganih sprememb se bo površina območij Natura 2000 povečala za 1,16 km2.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 22. oktobra 2015. Več.

Zavod RS za varstvo narave je objavil dokument Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  - Predlog sprememb 2015 (pdf, 193 strani).


Po poznavanju Nature 2000 Slovenija zopet v evropskem vrhu

Slovenija se je po poznavanju pojma Natura 2000 tudi tokrat uvrstila v evropski vrh, ponovno je uvrščena na tretje mesto. Za Naturo 2000 je v Sloveniji slišalo skupno 58 odstotkov ljudi (povprečje EU je 26 odstotkov vprašanih). Večina Slovencev tudi zagovarja, da bi morali v Evropi za varstvo narave nameniti več denarja. Več.


Ribja steza na Ljubljanici

Dela na ribji stezi in zapornici na Ambroževem trgu, ki so jih izvajali v okviru projekta LIFE Ljubljanica povezuje,  so zaključena. Postavili so trajno informacijsko tablo, ki obvešča javnost o izvedenih delih. Tabla.


Novice o varstvu in upravljanju medveda

V okviru mednarodnega projekta LIFE Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah poteka zbiranje vzorcev medvedov. Več kot 2000 sodelujočih, večinoma lovcev in gozdarjev, pomaga zbirati vzorce medvedov po celotnem življenjskem prostoru medveda v Sloveniji in na Hrvaškem. Gre za eno največjih tovrstnih akcij v svetu, ki presega običajne nacionalne naravovarstvene okvirje in postavlja varstvo in upravljanje na edino v naravi smiselno raven – na raven populacije. S pomočjo genetike bodo nato ocenili njihovo številčnost. Več.

Prijavite se lahko na e-novice, prek katerih obveščajo o pomembnejših aktivnostih in izdelkih projekta ter o vsebinah, ki se tičejo medveda in upravljanja z njim. Prijava.


Otoki na Ptujskem jezeru pripravljeni na novo gnezditveno sezono

Konec septembra so v okviru projekta LIFE LIVEDRAVA na otokih Ptujskega jezera izvedli prostovoljno delovno akcijo. Očistili so zarast in jih tako pripravili na novo gnezditveno sezono v prihodnjem letu. Prvič so tako očistili dva nova, prodnata otoka, ki sta bila ustvarjena v letu 2014 in sta v letošnjem letu že gostila prve pernate gnezdilke. Skupaj so prostovoljci za gnezdenje pripravili 3.000 m2 površin.  Otoki so pomembno in tudi zadnje redno gnezdišče celinske populacije navadne čigre v Sloveniji, kot tudi pomembno gnezdišče za rečnega galeba in številne vrste rac. Več.


Izbor natečajnih fotografij s Kočevskega

V okviru projekta LIFE Kočevsko so objavili fotografije, ki so bile izbrane na natečaju Kočevsko – sožitje z naravo. Natečaj je izvedlo Fotografsko društvo Grča Kočevje v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje,  prispelo je 147 fotografij 24 slovenskih avtorjev. Izbor – galerija tarčnih vrst, galerija Narava na območju Natura 2000 Kočevsko.


Upravljanje gozdov ob Muri

V Lendavi je sredi oktobra 2015, pod okriljem projekta EGP GoForMura, potekala delavnica za širšo javnost o upravljanju z območjema Natura 2000 v Prekmurju – Mursko šumo in Gornjo Bistrico. Na srečanju so predstavili različne vidike priprave načrta upravljanja z živalstvom in rastlinstvom gozdnatega območja Natura 2000. Poudarek so dali tudi mnenjem, željam in pripombam lokalnih deležnikov in upravljavcev prostora ob Muri. Več.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Varstvo narave v Evropi: potrebno bo narediti več

V vmesnem pregledu strategije Evropske unije za biotsko raznovrstnost poudarjajo, da je potrebnega mnogo več dela na terenu, da bi se udejanjile politike EU. Za začetek morajo države članice bolje izvajati naravovarstveno zakonodajo EU. Več kot tri četrtine pomembnih naravnih habitatov v EU so trenutno v neugodnem položaju in mnogim vrstam grozi izumrtje. Več.


Nagrada Natura 2000

Nagrada Natura 2000 je namenjena priznanju odličnosti za upravljanje in promocijo omrežja in njegovih ciljev ter dvigovanju ozaveščenosti o Naturi 2000 in njenem pomenu za evropske državljane. Rok za prijave je 1. december 2015. Več.

 

 

BRANJE


Obrazložitev sprememb Nature 2000

Zavod RS za varstvo narave je pripravil Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  - Predlog sprememb 2015 (pdf, 193 strani).


Svet ptic

Izšla je nova številka revije Svet ptic. V intervjuju z Uršo Koce so predstavljena morska mednarodno pomembna območja za ptice (IBA) v Sloveniji. Katarina  Denac piše o telemetriji velikih skovikov na Goričkem, Tomaž Jančar in Tanja Šumarda opozarjata, da je za kosce na Ljubljanskem barju vse manj prostora. Neža Gregorič piše o populacijskih trendih zavarovanih vrst ptic v Vzhodni Evropi, Ivan Klun pa o travniških pticah v območjih Nature 2000 na primeru iz Francije (pdf, 44 strani).


Lovec

V oktobrski številki Lovca je predstavljen projekt LIFE DINALP BEAR, Janko Škrlj piše o stanju divjega petelina v severnih Dinaridih, Boris Leskovec obširno povzema stanje narave v Evropski uniji, Franc Ekar pa poroča o postavitvi spominskega obeležja Angeli Piskernik v Železni Kapli. 

 

Acta Carsologica

Izšla je osrednja krasoslovna revija Acta Carsologica (44-1).


Strategija EU za biotsko raznovrstnost  - poročilo

Izšlo je poročilo Komisije Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 –  The Mid - Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020 (pdf, 19 strani).


Odnos do biotske raznovrstnosti in Nature 2000

Izšlo je poročilo Attitudes of Europeans Towards Biodiversity - Report (Special Eurobarometer 436) (pdf, 141 strani) ter izvleček Evrobarometer – rezultati za Slovenijo (pdf, 4 strani, v slovenskem jeziku).


Kako prepričati o vrednosti naravovarstvenih projektov

Analizirali so 365 projektov LIFE in ugotavljali, kateri načini so bili najbolj učinkoviti pri prepričevanju deležnikov o vrednosti naravovarstvenih projektov. Rezultati so zbrani v članku Angelika Müller, Joachim Maes: Arguments for biodiversity conservation in Natura 2000 sites: An analysis based on LIFE projects.


Varuh prihodnjih generacij

IEEP je objavil poročilo Establishing an EU 'Guardian for Future Generations' (pdf, 34 strani).

 

NAPOVEDNIK


22. oktober 2015: letna konferenca Eurosite: A Europe where nature is cared for, protected, restored and valued by all, Barcelona, Španija.

26-27 oktober 2015: letna konferenca EUROPARC: Protected Areas in a Changing World, Regensburg, Nemčija.

27-28 oktober 2015: delavnica Assessing environmental effects of Rural Development Programmes, Vilnius, Litva.

9-14 november 2015: srečanje pogodbenic AEWA: 6th Session of the Meeting of the Parties (MOP6) to the Agreement of the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Bonn, Nemčija.

10. november 2015: okrogla miza LIFE projekta Ljubljanica povezuje, Ljubljana.

1. december 2015: rok za prijave za nagrado Natura 2000 / Natura 2000 Award.

9-11 december 2015: delavnica Alpine Grassland Management Workshop, Laufen, Nemčija.

31. december 2015: rok za prijave na natečaj ELO:  Land and Soil Management Award 2015/16.

1. marec 2016: rok za oddajo likovnih del na natečaj Skrivnosti gozdov ob Muri, v okviru projekta EGP.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO


Predlog spremembe uredbe o območjih Natura 2000

Ministrstvo za okolje in prostor je javno objavilo osnutek sprememb uredbe o območjih Natura 2000. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 22. oktobra 2015. Več.


Poziv za sodelovanje pri upravljanju Triglavskega narodnega parka

Ministrstvo za okolje in prostor poziva zainteresirane nevladne in strokovne organizacije k sodelovanju pri upravljanju Triglavskega narodnega parka v obdobju 2015 – 2019. Rok za prijave je 2. november 2015. Več.

 

Sprejet pravilnik o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave

Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS št. 78/15 objavilo spremembe Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Pravilnik v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016 predvideva odvzem 109 rjavih medvedov in 7 volkov. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava