Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 174 / december 2015

SLOVENIJA

 

Nov LIFE projekt krepitve zmogljivosti

Ministrstvo za okolje in prostor od 1. januarja 2016 izvaja projekt LIFE Capacity building, ki bo trajal do konca junija 2018. Projekt je v prvi vrsti namenjen krepitvi znanja o pripravi in vodenju projektov, kot to določa LIFE program. Več. Informacije za vsebine narave in biotske raznovrstnosti julijana.lebez-lozej@gov.si.
 


SloWolf med najboljšimi projekti LIFE

Evropska komisija je pripravila izbor najboljših projektov LIFE v letu 2014. Med njimi je tudi projekt iz Slovenije: SloWolf. Komisija je izbor utemeljila s tem, da gre za prvi projekt na temo volka v Sloveniji. Naslovil je številne dejavnike, ki so pomembni za nadaljnji obstoj volka. Rezultati projekta so zagotovili čvrtst temelj za uspešno ohranjanje volka v prihodnje. Več.

 

Koliko odmrlega drevja potrebuje triprsti detel?

V okviru projekta LIFE Kočevsko so našli štiri gnezdilna dupla para triprstega detla. Da bi spoznali, kako velik je domači okoliš in koliko odmrlega in odmirajočega lesa ter v kateri fazi razpada potrebuje vrsta za preživetje in vzrejo zaroda, so izvedli polno premerbo odmrlega drevja v okolici dupel. Več.


Medvedi: pomoč rejcem drobnice

Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in medvedom je eden glavnih ciljev projekta LIFE DINALP BEAR. Rejcem drobnice in čebelarjem so zato ponudili pomoč v obliki donacije zaščitnih sredstev, ki ob ustrezni uporabi preprečujejo škode povzročene s strani medvedov. Več (pdf, 2 strani).

Izdelali so skupne Smernice za intervencijske skupine. Dokument vsebuje protokol s priporočili o tem, kako naj se intervencijske skupine odzovejo v različnih konfliktnih situacijah. Poleg tega vsebuje tudi protokol za poenoteno zbiranje podatkov o aktivnostih intervencijskih skupin v posameznih državah (Slovenija, Hrvaška, Italija, Avstrija). Smernice (pdf, 23 strani, v angleškem jeziku).

Objavili so Odziv projektne skupine na postavljanje tehničnih ovir ob slovensko-hrvaški meji.
 


Volk v Alpah

V okviru projekta LIFEWOLFALPS bo 22. januarja 2016 v Cuneu (Italija) mednarodna konferenca o populaciji volka v Alpah. Stanje volka in upravljanje z njim v Sloveniji bo predstavil Hubert Potočnik. Program.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Območja po direktivi o habitatih

Evropska komisija je decembra 2015 v Uradnem listu EU objavila nov seznam območij po direktivi o habitatih. Seznam zajema tudi območja, ki jih je Slovenija določila v letu 2013.

 


BRANJE


Varstvo narave

Izšla je 28. številka strokovne revije Varstvo narave, ki jo izdaja Zavod RS za varstvo narave. Prinaša prispevek Tine Trampuš na temo strateškega komuniciranja, Tine Klemenčič in Barbare Kink o nadomestnih habitatih, Mateja Petkovška o vzpostavljanju omrežja Natura 2000 in Tine Centrih o morski biotski raznovrstnosti.


N-Vestnik

Izšla je 48. številka N-Vestnika, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave (pdf, 12 strani).


Svet ptic

Glavna tema zimske številke Svet ptic je skorajšnja otvoritev Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Idejni vodja rezervata, Borut Mozetič je predstavil zgodbo, kako je prišlo do ideje za zavarovanje »Oaze na pragu Kopra« in kakšna je bila pot do uresničitve, da smetišče postane raj za ptice in ljudi. Fotograf Bojan Škerjanc lepoto tega območja prikazuje skozi fotografski objektiv.


Smernice za intervencijske skupine

Izšle so smernice za intervencijske skupine za medveda: Guidelines for bear intervention groups, uredili Rok Černe et al., Ljubljana, 2015  (pdf, 23 strani, v angleškem jeziku).


Rdečevratka

V reviji Conservation Genetics je izšel članek Threat or fiction: is the pond slider (Trachemys scripta) really invasive in Central Europe? A case study from Slovenia, avtorji so: Benjamin Standfuss, Gregor Lipovšek, Uwe Fritz in Melita Vamberger.


Najboljši projekti LIFE 2014

Evropska komisija je izdala zbornik najboljših projektov LIFE v letu 2014: Best LIFE Nature projects 2014 (pdf, 52 strani).


Poročilo MedPAN 2014

Izšlo je poročilo o aktivnostih organizacije MedPAN v letu 2014 MedPAN Activity Report 2014 (pdf, 32 strani). Člana iz Slovenije sta Zavod RS za varstvo narave in Krajinski park Strunjan.


Miselna igra o medvedu in volku

V okviru projekta LIFE WOLFALPS so izdali miselno igro DECIDE Ljudje, medvedi in volkovi /  Uomini, orsi e lupi (v italijanskem jeziku).


Bioluminiscenca

Predavanje Bioluminiscenca dr. Maje Berden Zrimec v Prirodoslovnem muzeju Slovenije je objavljeno na spletu.

 

NAPOVEDNIK

 

11. januar 2016: posvet o možnostih in zahtevah vključevanja kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020.

12. januar 2016: posvet Uporaba, učinkovitost in predvidene spremembe celovite presoje vplivov na okolje, Ljubljana.

22. januar 2016: konferenca LIFEWOLFALPS o populaciji volka v Alpah, Cuneo, Italija.

25-26 januar 2016: mednarodna otvoritvena konferenca The Launch Conference of the EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP), Brdo.

1. marec 2016: rok za oddajo likovnih del na natečaj Skrivnosti gozdov ob Muri, v okviru projekta EGP.

1-3 marec 2016: usposabljanje Good Practice Stakeholder Participation Training... with a focus on the environment, Wye, Kent, Velika Britanija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

 

NARAVA NA KRATKO

 

Lanski akciji nadzora vožnje v naravnem okolju in nabiranja gob

Inšpektorji za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) so avgusta in septembra 2015, v sodelovanju s policisti lokalnih policijskih uprav in gozdarsko inšpekcijo, izvedli akcijo nadzora vožnje z vozili v naravnem okolju in nadzora spoštovanja Uredbe o varstvu samoniklih gliv. Več.

 

Novi člani Sveta Triglavskega narodnega parka

Ker je potekel mandat prejšnjim članom, je Vlada RS 7. januarja 2016 v svet Javnega zavoda Triglavski narodni park imenovala predstavnike ustanovitelja. Za predsednika sveta je imenovala Bojana Dejaka z Ministrstva za okolje in prostor. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava