Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 177 / marec 2016

SLOVENIJA

Sprejete manjše spremembe območij Natura 2000

Vlada RS je 16. marca 2016 sprejela spremembe območij Natura 2000. S tem je dopolnila omrežje Natura 2000, glede na pomanjkljivosti, ugotovljene na sestanku z Evropsko komisijo leta 2014. V nekatera obstoječa območja Natura 2000 so evropsko pomembne vrste in habitatne tipe dodali, iz nekaterih so določene izločili.

Na novo je opredeljeno eno območje Natura 2000, in sicer na Spodnji Savi od sotočja s Krko do hrvaške meje. Po podatkih Zavoda RS za varstvo narave se je površina območij Natura 2000 s tem povečala za 1,3 km2, kar ne spremeni deleža površine, ki ostaja 37,16 % Slovenije (oz. 37,87 % kopnega).

Vlada je sprejela tudi Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov. Več.


Komisar za okolje obiskal tri območja Natura 2000 v Sloveniji

Na dvodnevnem obisku v Sloveniji je bil evropski komisar za okolje, pomorstvo in ribištvo Karmenu Vella. Prvi dan njegovega obiska je z gostiteljico ministrico Ireno Majcen obiskal Krajinski park Ljubljansko barje. Drugi dan je bil komisar gost ministra mag. Dejana Židana, s katerim sta si ogledala Krajinski park Sečoveljske soline in odprla prenovljeno ribiško pristanišče v Strunjanu. Več.


LIFE informativni dan

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti 5. aprila 2016 na Ptuju in 8. aprila 2016 na Brdu pri Kranju organizira delavnico - informativni dan - za potencialne prijavitelje projektov za sofinanciranje iz programa LIFE. Namenjen je vsem, ki programa LIFE še ne poznajo, pa bi o programu želeli izvedeti več in ugotoviti ali je to pravi program zanje. Predstavili bodo tudi primere uspešnih projektov.


Inšpekcija lani nadzorovala za naravo pomembna travišča

Inšpektorat za okolje in naravo v svojem poročilu za leto 2015 navaja, da so izvedli inšpekcijski nadzor nad travišči s posebnim naravovarstvenim statusom - Natura 2000, zavarovana območja ipd. Pregledali so 23 travišč, od katerih jih je imelo 22 status območja Natura 2000, eno je je bilo naravna vrednota državnega pomena. Več.


Gorički travniki  v živih podobah

Krajinski park Goričko s partnerji nadaljuje s prizadevanji za ohranitev travnikov in izboljšanje življenjskih pogojev za travniške rastline in živali. Z namenom, da pestrost in bogastvo travnikov približajo čim več ljudem, so v okviru projekta EGP Gorički travniki posneli kratek film.


Načrti upravljanja kmetij na Ljubljanskem barju

V okviru projekta EGP LJUBA so izbrali tri vzorčne kmetije na Ljubljanskem barju. Za namene načrtovanja upravljanja kmetijskih zemljišč na zavarovanem območju narave so razvili koncept celostnih načrtov upravljanja za posamezne kmetije. Končni rezultat predstavlja nadgrajen poslovni načrt kmetije, ki narekuje s kmetijsko-proizvodnimi in naravovarstvenimi cilji usklajen razvoj. Več.


Populacija bobra v Murski šumi narašča

V okviru projekta EGP GoForMura so pomladi 2016 pospešili raziskave, ki so namenjene populaciji bobra, njegovem statusu in razvoju ter učinkom na kmetijske površine in gozdove. Pri tem jim je s svojimi dragocenimi znanji pomagal tudi strokovnjak z Norveške. Več.


Kako se na drugačen način lotiti problematike vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju

V okviru projekta EGP SUPORT – trajnostno upravljanja Pohorja, katerega cilj je učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, so na delavnici sredi marca 2016 predstavili rezultate projekta, ki so pomembni za oblikovanje učinkovitejših rešitev upravljanja voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Sodelovalo je skoraj 70 udeležencev. Več.


Še eni štorklji preuredili dom

V zadnjih letih se štorklje iz tradicionalnih območij razširjenosti v severovzhodni Sloveniji širijo. Opazujemo jih lahko na pragu glavnega mesta Ljubljane, na Ljubljanskem barju. V tokratni akciji je Zavod RS za varstvo narave, Elektro Ljubljana in domači gasilci preuredil dom štorklje v Mateni pri Igu. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Izvajanje evropske zakonodaje

Na spletni strani Evropske komisije je poročilo o izvajanju evropske zakonodaje Monitoring the application of Union Law za leto 2014. V dodatnem gradivu je opisano stanje po državah članicah (tudi Sloveniji) in po področjih (tudi okolju).Vprašalnik o obnovi ekosistemov

Po naročilu Evropske komisije ECNC s partnerji pripravlja študijo o obnovi degradiranih ekosistemov. Vse, ki imajo s tem področjem izkušnje, vabijo k odgovoru na njihov vprašalnik.


Projekt za podporo opredelitvi Nature 2000 v Srbiji

Sredi februarja 2016 so v Srbiji začeli izvajati dvoletni projekt IPA Projekat ustanovljavanja evropske mreže zaštite prirode NATURA 2000 u Srbiji, nosilec projekta je madžarski konzorcij. Več.

Marca 2016 so spremenili zakon o ohranjanju narave. Zakon.

 


BRANJE


Trdoživ

V reviji Trdoživ tokrat Vesna Cafuta predstavlja strupenjače Breginjskega kota, Monika Podgorelec netopirski SOS, Nino Kirbiš, Damjan Vinko in Jana Kus Veenvliet jezera v Fiesi kot pribežališče tujerodnih vrst. Gregor Lipovšek in Katarina Drašler opišeta, kje na Ljubljanskem barju gnezdijo sklednice. Jan Gojznikar in Primož Presetnik sta objavila določevalni ključ za uhatega netopirja. Žiga Ogorelec piše o soški postrvi in Peter Valič o bertolinijevem mačjem ušesu (pdf, 58 strani).


Lovec dvakrat o boru

V marčni številki revije Lovec Mojca Jernejc Kodrič piše o bobru na Rači pri Domžalah, Ludvik Kramberger pa o bobru ob Ščavnici.


Zimska rekreacija in živali

Triglavski narodni park je na spletu objavil poročilo Špele Novak, Tanje Menegalija in Mihe Marolta: Vpliv zimske rekreacije na zavarovane prostoživeče živali (pdf, 25 strani).


Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju

Prezentacije s predstavitve rezultatov projekta SUPORT – trajnostno upravljanja Pohorja so objavljene na spletu: Peter Zajc: Uvod v problematiko voženj z motornimi vozili v naravnem okolju; Branko Gradišnik: Prostorska razporeditev voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na Pohorju; Jurij Gulič: Zaznavanje frekvence voženj na Pohorju  in Peter Zajc: Raziskava med uporabniki motornih vozil v naravnem okolju.


Kraljestvo medveda

V Trstu je na videonatečaju nagrado prejel Silvo Jelinčič za Kraljestvo medveda.


Balkan kot biodiverzitetna vroča točka in krepitev civilne družbe

Sklad Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) je objavil delovni osnutek gradiva Mojmir Mrak, Milan Ružić: Long-Term Strategic Vision for Graduating Civil Society from CEPF Support in the Balkans, Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot (pdf, 6 strani).


Ekonomsko vrednotenje

V reviji Ecosystem Services je objavljen članek Joachim H. Spangenberg, Josef Settele: Value pluralism and economic valuation – defendable if well done.


Invazivne vrste – obseg in vpliv raste

Nova študija predstavlja šest indikatorjev za invazivne tujerodne vrste v Evropi. Obseg in vpliv rasteta po vseh indikatorjih, povečal pa se je tudi odziv družbe.


Varstvo narave in kmetijstvo

Na spletu so objavljene predstavitve s konference Varstvo narave in kmetijstvo - Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi: Od biotske pestrosti do varstva okolja (dr. Tomi Trilar); Predstavitev AGRE (Andrej Bibič); Kaj mora kmet narediti danes, da bi lahko prideloval in predeloval tudi jutri (Igor Ahačevčič,); Ekološka turistična kmetija pri LovrčuEkološki račun v občini Nebelschütz (Thomas Zschornak) ter Ekologija in ekonomija v sozvočju - Uspešen razvoj občin v simbiozi navideznih nasprotij (Helmuth Innerbichler). 

NAPOVEDNIK

23. marec 2016: Mednarodni posvet o reki Ledavi od izvira do izliva - ravnanje z naravnimi in umetnimi jezeri v Panoniji, Grad.

1. april 2016: usposabljanje Vključevanje kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020 (v okviru nove strukturne politike EU), Ljubljana.

5. april 2016LIFE informativni dan, Ptuj.

8. april 2016LIFE informativni dan, Brdo pri Kranju.

19-21 april 2016: usposabljanje: Vključite ljudi v vaše raziskovanje / Engage People in Your Research - Learn How to Facilitate Good Practice, Wye, Velika Britanija.  

19–21 april 2016: delavnica o odstranjevanju invazivnih rastlinskih vrst European workshop on control and eradication of invasive alien plant species, Budimpešta, Madžarska.

23. maj 2016: konferenca o gozdnih ekosistemih: Beyond wood - the multiple services provided by Europe's forests, Bruselj, Belgija.

21–23 junij 2016: delavnica o upravljanju gozdov: Forest management and Natura 2000 in the Alpine and Continental biogeographical regions: bridging research and practice, Padova, Italija.

28. junij –1. julij 2016: mednarodna konferenca o ohranjanju biotske raznovsrtnosti na vojaških vadiščih: Conciliate operational training with preservation of biodiversity on military camps, Nîmes, Francija.

30. junij 2016: rok za prijave za nagrado MIDORI  za biotsko raznovrstnost 2016.

11-12 oktober 2016: mednarodna konferenca 3rd European SCGIS Conference - Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, Sofija, Bolgarija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

 

NARAVA NA KRATKOVršilec dolžnosti direktorja parka Kolpa

Vlada RS je 16.marca 2016 imenovala Borisa Grabrijana za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa do imenovanja direktorja, vendar najdlje za šest mesecev. Ministrstvo za okolje in prostor je 1. 3. 2016 objavilo razpis za prosto delovno mesto direktorja , a postopek še ni zaključen. Več.


Mednarodna konferenca o varstvu narave in kmetijstvu

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE) so 10. in 11.  marca 2016 v Postojni pripravili mednarodno konferenco z naslovom Varstvo narave in kmetijstvo - Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi. Konference se je udeležilo približno sto udeležencev, poleg slovenskih še iz šestih drugih srednjeevropskih držav. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava