Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 192 / junij 2017

 

SLOVENIJA


Projekt ČIGRA

Septembra bodo začeli izvajati projekt Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave, ki je uspešno kandidiral na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška. Cilj projekta je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000. Z aktivnim upravljanjem njenih bivališč bodo obnovili in dolgoročno ohranili obstoječe prodnate otoke s kolonijami čiger. Več.

 

Na Bobovku odstranjevali invazivke

Sredi junija so na prostovoljni akciji, ki jo je organiziral Zavod RS za varstvo narave, odstranjevali invazivne tujerodne rastline na območju Naravnega rezervata glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju. Rezervat je del območja Natura 2000 Grad Brdo – PreddvorVeč.


Očistili tudi Oneško jamo

V okviru projekta LIFE Kočevsko so zaključili čiščenje jam – sredi maja so jamarji iz Društva za raziskovanje jam Ljubljana odstranili še odpadke iz Oneške jame. Več.


Travniki na Gorjancih

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS so konec junija pripravili pohod Od travnjaka do travnika, območju Trdinovega vrha / Svete Gere, s čezmejnim prikazom upravljanja s travišči in projekta. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Praznovanje 25. obletnice programa LIFE

Na slovesnosti ob 25. obletnici programa LIFE so v Bruslju podelili tudi nagrade in priznanja najboljšim projektom LIFE s področja Narava in biotska raznovrstnost. Priznanje  je prejel tudi projekt SloWolf iz Slovenije. Več.


Drugi alpski seminar

Evropska komisija je od 21 do 23. junija v Padovi organizirala drugi alpski seminar Natura 2000: Second Alpine Natura 2000 Seminar. Udeležili so se ga tudi predstavniki Slovenije. Več.


Razpis za izbor izvajalca podporo

Evropska komisija je objavila razpis za izbor izvajalca za podporo izvedbi biogeografskih seminarjev: Support for the Natura 2000 Biogeographical process, rok za prijave je 7. avgust 2017.

 

BRANJEBrošura o dognanjih projekta GoForMura

Na Gozdarskem inštitutu so ob koncu projekta EGP GoForMura pripravili brošuro o ohranjanju gozdnih območij Natura 2000 ob Muri: Upravljanje poplavnih gozdov v območjih Natura 2000 ob Muri (pdf, 18 strani).

 

Predavanji Prirodoslovnega muzeja Slovenije na spletu

Na spletu je objavljeno predavanje dr. Toma Turka Strupene živali v naše morju in predavanje Dareta Šereta Rezultati obročkanja trstnic v Sloveniji.

 

Gozd eksperimentov

Nova spletna stran Gozd eksperimentov vabi gozdne pedagoge in vse, ki se ukvarjajo s poučevanjem v inovativnih učnih okoljih. Pripravila jo je skupina raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije, ki delujejo na področju okoljske vzgoje, prenosa znanj in promocije znanosti.


Tujerodne vrste v gozdu

V projektu LIFE ARTEMIS so pripravili potujočo razstavo o tujerodnih vrstah v gozdu. V knjižnici Prežihov Voranc na Viču v Ljubljani gostuje od srede junija dalje. Več.


Kristali

V Notranjskem muzeju je od 17. junija 2017 dalje na ogled razstava Slavka Polaka O cerkniških diamantih in ostalih kristalih.


Bilten LIFE

Evropska komisija je izdala novo številko biltena LIFE, ki je posvečena 25 obletnici programa LIFE.


Obalni habitati

Evropska komisija je izdala publikacijo LIFE and coastal habitats(pdf, 96 strani), ki predstavlja primere dobre prakse ukrepov, ki so jih izvajali v okviru projektov LIFE in s katerimi so izboljšali stanje habitatov in upravljanje območij Natura 2000. Mednje je uvrščen tudi projekt LIFE v Sečoveljskih solinah.


Stanje populacije volka v Alpah

V okviru projekta LIFE WOLFALPS so na spletu objavili poročilo o stanju volka v Alpah za obdobje 2014-2017 v italijanskem jeziku: Marucco F. et al (2017) Lo Status della popolazione di lupo sulle Alpi Italiane 2014-2016, Relazione tecnica (pdf, 229 strani).


O svetlobnem onesnaževanju za mlade

Mreža mladinskih organizacij Youth and Environment Europe (YEE) je pripravila knjižico o svetlobnem onesnaževanju Aljaž Malek: Polluting darkness - a quick guide to light pollution and what you(th) can do about it (pdf, 28 strani).


Vpliv LED svetil na pajke in hrošče na travnikih

Članek Davies, T.W et al. (2017) Multiple night-time LED lighting strategies impact grassland invertebrate assemblages, objavljen v reviji Global Change Biology, kaže, da LED svetila vplivajo na številčnost pajkov in hroščev na travnikih, ki so z LED svetili osvetljena vso noč. Ta svetloba vpliva tudi na netopirje. Njen vpliv je mogoče zmanjšati z zmanjševanjem jakosti ali izklapljanjem v drugem delu noči.

 

NAPOVEDNIK


23. junij 2017: strokovni posvet  Ambrozija - kje smo danes.

25. junij – 1. julij 2017Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Kolpa 2017.

25. junij - 2. julij 2017Dijaški biološki tabor 2017, Gračišče.

27-29 junij 2017: mednarodna konferenca Biodiversity and Health in the Face of Climate Change Challenges, opportunities and evidence gaps, Bonn, Nemčija.

6-8 julij 2017:  srečanje International Meeting on the Conservation of High Mountain Lakes, Ceresole Reale, Italija.

11-12 julij 2017: mednarodna konferenca: Conservation of wetland habitats, Riga, Latvija.

26. julij – Mednarodni dan barij

4-11 julij 2017: mednarodna konferenca 14th Eurasian Grassland Conference - Semi-natural grasslands across borders, Riga, Latvija.

11-12 julij 2017Conservation and Management of Wetland Habitats, Riga, Latvija.

25-27 september 2017: konferenca Eurosite Annual Meeting: Improving natural sites – join forces and prioritise your conservation actions, Espoo, Finska.

3-6 oktober 2017: mednarodna konferenca o interpretaciji Making connections: Re-imagining landscapes, Inverness, Velika Britanija.

 


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Upravljanje Jernejevega kanala

Vlada RS je 1. junija 2017 sprejela odzivno poročilo na revizijsko poročilo Upravljanje Jernejevega kanala, ki se deloma nanaša tudi na upravljavca Krajinskega parka Sečoveljske soline. Več.

 
Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000

Vlada RS je 1. junija 2017 sprejela Pojasnila za izpodbijanje revizijskih razkritij v osnutku revizijskega poročila Računskega sodišča RS »Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000«. Več

Odgovor na predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave

Ministrstvo za okolje in prostor je podalo odgovor na predlog  Lovske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije, Kinološke zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije in Turistične zveze Slovenije (posredovan na  ministrstvo aprila 2017), da se  v Zakonu o ohranjanju narave opredeli varuh narave s poslanstvom ohranjanja narave kot  temeljnega pogoja zdravega življenjskega okolja človeka.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava