Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 193 / julij 2017


SLOVENIJA


Projekti LIFE – razpis za sofinanciranje v 2017

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE za leto 2017. Sredstva bo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Projektne naloge je treba oddati do 8. avgusta 2017 do 12. ure. Več.


Knjižica Rastlinstvo Črne prsti in njena botanična pot

Črna prst v južnih Julijskih Alpah slovi po botaničnem bogastvu in je del območja Natura 2000. Sedaj je to obilje rastlin predstavljeno v knjižici Rastlinstvo Črne prsti in njena botanična pot avtorjev Igorja Dakskoblerja in Polone Strgar, ki jo je izdal Turizem Bohinj. Več.

 

Vpis na UNESCO Seznam svetovne dediščine

Na UNESCO Seznam svetovne dediščine so 7. julija 2017 uvrstili 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot območji posebne univerzalne vrednosti priznana pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle. Oba sta del omrežja Natura 2000. Več.


Odlov medvedov s cevno pastjo

V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR so pričeli z odlavljanjem medvedov s pomočjo cevne pasti. Glavni namen je odlov tistih medvedov, ki se znajdejo v neposrednem konfliktu z ljudmi. Take medvede bodo odlovili in nato spremljali njihovo vedenje. Z odlovom so pričeli v občini Sodražica. Več.


Terenska pisarna na Gorjancih

V okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji bodo zainteresiranim lastnikom/najemnikom košenic na Gorjancih financirali odstranjevanje zarasti in obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja. Za boljše informiranje so vzpostavili terensko pisarno. Več.


Projekt LIFE za ohranitev risa

V letošnjem letu je Evropska komisija odobrila projekt LIFE Lynx, ki bo preprečil izumrtje največje evropske divje mačke v dinarski in jugovzhodni alpski regiji. V okviru projekta bodo preselili vsaj 14 risov iz Slovaške in Romunije v Slovenijo ter na Hrvaško. Več.

 

Mobilni kot ptice

V okviru projekta Mobilni kot ptice (več), ki ga izvaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo, so postavili novo kolesarnico in senzorno merilno tehniko v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (več) in pripravili nagradno igro Mobilni kot ptice! (več). 

 

EVROPSKA UNIJA

 


Poljska pred sodiščem

Ker Poljska ni upoštevala večkratnih opozoril, Evropska komisija to državo toži zaradi bistveno povečanega sekanja – tako po intenzivnosti kot po površini - v enem redkih evropskih pragozdov Białowieża, kar ogroža celovitost območja Natura 2000. Več.


Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo

Evropska komisija je na spletu objavila Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (zip) s prilogo Informativni pregledi s podrobnostmi o ukrepih iz Akcijskega načrta za naravo, ljudi in gospodarstvo (zip).


Drugi alpski seminar

Evropska komisija je na spletu objavila gradiva drugega alpskega seminarja Natura 2000: Input document second Alpine Natura 2000 seminar  (gradivo, dodatki).

 

BRANJE


N Vestnik

Izšla je 54. številka glasila Zavoda RS za varstvo narave N Vestnik.


Acta Carsologica

Izšla je nova številka osrednje krasoslovne revije Acta Carsologica (46-1).

 


Predavanje Prirodoslovnega muzeja Slovenije na spletu

Na spletu je objavljeno predavanje Tine Trampuš: Morski datlji? Ne, hvala!


Razstava o pestrosti sveta žuželk

V Domžalah je na ogled razstava Svet žuželk, ki so jo pripravili v Zavodu za naravo Egea v sodelovanju s celovškim deželnim muzejem, ljubljansko pedagoško fakulteto, Nacionalnim inštitutom za biologijo in Francoskim nacionalnim institutom za agronomske raziskave.


Bilten LIFE

Evropska komisija je izdala novo številko biltena LIFE, ki je posvečena ekosistemskim storitvam.


Biotska raznovrstnost v Natura 2000 gozdovih ni statična

Marko Kovač, David Hladnik in Lado Kutnar so v reviji Journal of Nature Conservation  objavili članek Biodiversity in (the Natura 2000) forest habitats is not static: its conservation calls for an active management approach.


NAPOVEDNIK

19. september 2017: delavnica AlpGov Networking for Ecological Connectivity and Green Infrastructure, Škocjanski zatok, Koper.

20. - 23. september 2017: Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU.

25-27 september 2017: konferenca Eurosite Annual Meeting: Improving natural sites – join forces and prioritise your conservation actions, Espoo, Finska.

3-6 oktober 2017: mednarodna konferenca o interpretaciji Making connections: Re-imagining landscapes, Inverness, Velika Britanija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.


NARAVA NA KRATKO


V. d. direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park

 
Vlada RS je imenovala mag. Janeza Rakarja za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, najdlje za šest mesecev. Več.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku

Vlada je 13. julija sprejela predlog sprememb zakona in ga posredovala Državnemu zboru. Z njim namerava zagotoviti pravne podlage za legalizacijo in ekološko sanacijo obstoječega vodnega zbiralnika na območju športno-rekreacijskega centra Pokljuka ter za gradnjo vodnih zadrževalnikov v drugih rekreacijskih središčih, ter pravne podlage, da lokalne skupnosti lahko načrtujejo ustrezne državne prostorske ureditve v Triglavskem narodnem parku. Več. Gradivo.


Krajinski park Ljubljansko barje bo upravljal z zemljiščem v državni lasti

Vlada RS (Komisija za administrativne zadeve in imenovanja) je 4. julija 2017 določila Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca štirih parcel v k.o. Ig. Na zemljišču je predvidena interpretacija zgledno urejenih naravovarstvenih površin in kulturne dediščine.


O zelenem prehodu za divjad Ravbarkomanda

Na seji 6. julija 2017 je Vlada RS sprejela Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janka Vebra glede izgradnje zelenega prehoda za divjad Ravbarkomanda, več.


Izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku

Vlada RS se je opredelila do sklepov Državnega sveta RS v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku. Iz vmesnega poročila je razvidno, da vsa pristojna ministrstva še niso pripravila poročila in da se vse z Načrtom upravljanja TNP načrtovane naloge, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, še ne izvajajo. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava