Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 201 / marec 2018

 

SLOVENIJA


Kako slediti divjega petelina in popisati detla

V okviru projekta LIFE Kočevsko je marca 2018 na Pokljuki potekal izobraževalni dan iz zimskega sledenja divjega petelina. Udeleženci so imeli priložnost videti več znakov njegove prisotnosti – več.

V Kočevju pa so izobraževalni dan posvetili popisom belohrbtega in triprstega detla na območju Natura 2000 Kočevsko. Seznanili so se z rezultati popisa in z analizo prehranjevanja belohrbtega detla ter z glavnimi telesnimi značilnostmi in oglašanjem posamezne vrste iz družine žoln za lažjo prepoznavo na terenu. Več.


Evropska sredstva za izboljšanje Natura 2000 območja Ljubljansko barje

Projekt Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja - PoLjuba bo prejel finančno podporo Evropske unije. Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju Ljubljansko barje. Z različnimi ukrepi bodo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja in revitalizirali kulturno krajino. Več.


Zaključek projekta LIFE o volku v Alpah

Z strokovno konferenco Sobivanje človeka in volka v Alpah in v Evropi 18. do 20. marca 2018 v Trentu v Italiji so zaključili projekt LIFE WOLFALPS. V projektu so sodelovali tudi strokovnjaki iz Slovenije (Univerza v Ljubljani in Triglavski narodni park). Več.


Predstavitev za lovce z Notranjske

Projekt LIFE Lynx so predstavili lovcem z Notranjske. To je eno od območij, primernih za doselitev risa. Več.


Pomladitev visokodebelnih sadovnjakov v Halozah

V okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji v marcu pričenjajo s pomladitveno rezjo v visokodebelnih sadovnjakih. Stara sadna drevesa namreč  povečujejo biotsko pestrost suhih travišč, saj so pomemben življenjski prostor številnim, tudi ogroženim živalskim vrstam. S tem ukrepom bodo podaljšali življenjsko dobo visokodebelnih dreves. Več.


Območji Natura 2000 Debeli rtič bosta del Krajinskega parka Debeli rtič

Občina Ankaran namerava zavarovati krajinski park Debeli rtič, ki bo zajel tudi območji Natura 2000 Debeli rtič po direktivi o habitatih in po direktivi o pticah. Občina je predlog odloka o krajinskem parku posredovala v javno predstavitev z javno obravnavo. Več.


Akcijski načrt za območje Natura 2000 Mura

V okviru mednarodnega projekta Čezmejni program upravljanja načrtovanega 5 – državnega Biosfernega območja »Mura-Drava-Donava« pripravljajo Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov ter doživljanja narave na območju Natura 2000 Mura. V projektu kot partnerja iz Slovenije sodelujeta Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) in občina Velika Polana. Več.


Odslej letno poročanje o izvajanju ukrepov na območjih Natura 2000

Vlada RS je 1. marca 2018 ministrstvom in drugim državnim organom ter izvajalcem javnih pooblastil naložila, da o izvedbi ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 poročajo Ministrstvu za okolje in prostor do konca maja  tekočega leta za preteklo koledarsko leto. S tem sklepom vlada izpolnjuje priporočilo Računskega sodišča RS iz leta 2017. Več.


Načrtovan nadzor nad kamnolomi v območjih Natura 2000

Inšpektorat za okolje in prostor je med svoje prioritete v programu dela za leto 2018 uvrstil nadzor nad 16 kamnolomi in dnevnimi kopi na območjih Natura 2000. Ocenili bodo njihov vpliv na stanje vrst in habitatnih tipov. Nadzorovali bodo tudi vožnjo v naravnem okolju, in sicer bodo opravili 12 nadzorov na območjih, ki imajo naravovarstveni status, torej tudi območjih Natura 2000. Več.


Delavnica za monitoring čigre

V sklopu Interreg projekta Čigra so se v Samoboru na Hrvaškem srečali strokovnjaki in na delavnici predstavili prekmejni protokol monitoringa čigre. Več.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Komisija s tožbo proti Finski

Evropska komisija je v začetku marca vložila tožbo proti Finski zaradi lova na ptice gage v pomladnem času. Zaradi lova na gage je bila Finska leta 2005 na sodišču že obsojena, v zadnjem času pa so lov ponovno obudili. Več.


Glasovanje za nagrado Natura 2000

Evropska komisija je izmed 75 uvrščenih projektov izbrala 25 finalistov natečaja za nagrado Natura 2000 Award. Glasujete lahko tukaj. Med izbranimi ni projekta iz Slovenije.

 


BRANJE


N-vestnik

Izšla je 57. številka N-vestnika, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave.


Pavel Kunaver - Sivi volk

Izšla je knjiga Pavel Kunaver - Sivi volk : Pričevanja o vzgojitelju, geografu, alpinistu drenovcu, jamarju, skavtu - taborniku, astronomu, umetniku, naravovarstveniku in pisatelju avtorja Jurija Kunaverja. Knjiga ima 360 strani, cena je 29,99 EUR. Več.


Monitoring Sečoveljskih solin 2017

Na spletu je objavljeno strokovno poročilo avtorja Iztoka Škornika: Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih solin 2017, Krajinski park Sečoveljske soline, Seča, 2018 (116 strani).


Prehrana belohrbtega detla

V sklopu projekta LIFE Kočevsko je Al Vrezec pripravil strokovno gradivo Ocena prehranske baze belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) v okolici zasedenih teritorijev na Kočevskem - Od podatkov o biodiverziteti do odločanja (pdf, 37 strani).


Podatki o biodiverziteti – med ponudniki in uporabniki

V sklopu evropskega projekta BID-REX, katerega slovenski partner je Nacionalni inštitut za biologijo, so objavili dokument s ključnimi spoznanji o problematiki komuniciranja med ponudniki in uporabniki podatkov o biodiverziteti: Potrebe odločevalcev po informacijah - ključna spoznanja (pdf, 6 strani).


Plakati travišč

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS so za  izobraževalne in promocijske aktivnosti projekta natisnili 4 plakate: Orhideje suhih travišč, Značilnice suhih travišč, Značilnice pohorskih planj in Tradicionalne sorte sadja.


Spletna stran projekta LIFE STRŽEN

Zaživela je spletna  stran projekta LIFE STRŽEN, kjer lahko obiskovalci v slovenščini in angleščini dobijo podrobnejše informacije o projektu, pomenu renaturacije, skrivnostni ptici bobnarici ter o tem, kaj projekt prinaša lokalni skupnosti.


Aplikacija Invazivke

Aplikacijo za sporočanje podatkov o tujerodnih vrstah Invazivke so razvili v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Opazovalci so do konca leta 2017 prek mobilne in spletne aplikacije sporočili 2246 podatkov.


Znamke o rastlinah

Pošta Slovenije izdala novo serijo znamk z motivi rastlin: Zdravilne rastline, na njih so upodobljeni navadni rman, žajbelj in navadni pljučnik.


Zbornik s posveta Sobivanje človeka in volka v Alpah in v Evropi

V zborniku so objavljeni povzetki referatov s strokovne konference LIFE WOLFALPS na temo volka v Alpah (pdf, 84 strani).

Aleksandra Majić in Tina Markun sta med avtorji prispevka na temo komunikacije: Ascoltare prima di parlare Strategia e principali risultati delle azioni di comunicazione del progetto LIFE WOLFALPS / Listening before speaking Strategy and main results of the LIFE WOLFALPS communication actions, Aleksandra Majić Skrbinšek pa tudi referata Opportunities and limitations of using social media to reach population level communication  opportunità e limitazioni dell’uso dei social media nella divulgazione. Nina Ražen je soavtorica posterja Citizen science-based monitoring of wolf (Canis lupus) packs reproduction in Slovenia  in Tomaž Skrbinšek soavtor posterja Genetic monitoring to inform wolf conservation management in Slovakia.


Biotska raznovrstnost na Irskem in flamskem delu Belgije

Na spletu je objavljeno poročilo National Biodiversity Indicators: 2017 Status & Trends report.


Rdeči seznam hroščev

Organizacija IUCN je izdala rdeči seznam saproksilnih hroščev Evrope: European Red List of Saproxylic Beetles, ki zajema nekaj manj kot 700 vrst. Brošura (pdf, 16 strani), dodatek s seznamom vrst (pdf, 15 strani).


Deležniki in program upravljanja Nature 2000

V reviji Journal for Nature Conservation je izšel članek, ki obravnava deležnike v procesu priprave programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji: Martina Gallo et al.: Collaboration and conflicts between stakeholders in drafting the Natura 2000 Management Programme in Slovenia, med avtorji sta tudi Špela Pezdevšek Malovrh in Tomislav Laktić. Povzetek.

 

NAPOVEDNIK

 

5. april 2018: Kulturni bazar - kako povežemo umetnost, naravo, šport, gibanje in zdravje (predstavitev primerov dobrih praks in kreativnega partnerstva), Ribarimo trajnostno (okrogla miza), Ljubljana.

8-9 maj 2018: usposabljanje Ecosystem Services for site managers, Wageningen, Nizozemska.

10. maj – Svetovni dan ptic selivk

17. maj 2018: podelitev nagrade Natura 2000 Award, Bruselj.

18. maj 2018: rok za oddajo izdelkov na likovni natečaj 24 ur z reko Muro.

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti
https://www.cbd.int/idb/2016/

24. maj - Evropski dan parkov

8. junij – Svetovni dan oceanov

12-14 junij 2018: mednarodna delavnica Management of coastal dunes and sandy beaches, Dunkerque, Francija.

21 - 30 junij 2018: Mednarodna šola morskih varstvenih znanosti / International School of Marine Conservation Sciences, Koper.

16-21 september 2018:  26. mednarodna konferenca na temo medvedov (IBA) / 26th International Conference on Bear Research & Management, Ljubljana.

25-27 september 2018: letno srečanje Eurosite & CEEweb for Biodiversity Annual Meeting 2018, Budimpešta, Madžarska.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Predstavnika nevladnih organizacij v svetu Krajinskega parka Ljubljansko barje

Na podlagi Javnega poziva za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2018 – 2022 so nevladne organizacije za svoja predstavnika izbrale Tomaža Jančarja in dr. Tatjano Čelik. Zapisnik.


Občina Tržič zavarovala naravne vrednote državnega pomena v Dovžanovi soteski

V Dovžanovi soteski je več naravnih vrednot državnega pomena. Občina Tržič je marca 2018 sprejela Odlok o Naravnem spomeniku Dovžanova soteska. Več.


Poslovni načrt koncesionarja za Postojnski in Predjamski jamski sistem

Vlada RS je potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2018. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava