Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 203 / maj 2018

SLOVENIJA


Preže skoviku lajšajo lov

V okviru projekta Gorička krajina so v Krajinskem parku Goričko pričeli postavljati lovilne preže za izboljšanje prehranjevalnega habitata velikega skovika na območju Natura 2000 Goričko. Več.


V Notranjskem parku odstranjujejo japonski dresnik

Zaposleni Notranjskega parka v okviru projekta LIFE Stržen sredi maja odstranjujejo japonski dresnik znotraj parka. Ta invazivna rastlina se širi na obrežjih voda in gozdnih robovih ter po cestnih in železniških nasipih in zaradi nje izginjajo domorodne rastlinske vrste. Več.


Delavnica o komuniciranju pri varstvu velikih zveri

Aprila 2018 je v okviru projekta LIFE Lynx potekala mednarodna delavnica z naslovom »Komuniciranje pri upravljanju in varstvu velikih zveri«.  Strokovnjaki in izvajalci komunikacijskih aktivnosti iz Evrope in ameriških držav so izmenjali znanje, izkušnje in predloge za izboljšave ter rešitve izzivov pri komuniciranju z deležniki v procesu varstva velikih zveri. Več.


Velike zveri: predstavili načine in rezultate varovanja rejnih živali

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Državni svet sta aprila 2018 organizirala posvet »Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje«. Predstavniki projekta LIFE DINALP BEAR z ZGS so na posvetu predstavili načine varovanja rejnih živali, ki jih strokovnjaki za velike zveri v sklopu več projektov razvijajo ter vpeljujejo v prakso pri tistih rejcih, ki si želijo sodelovanja in ki si želijo kar najbolj zmanjšati škodo na domačih živalih. Predstavili so tudi trend zmanjševanja škod pri tistih uporabnikih, ki so se za take načine varovanja odločili. Več.


Nove opazovalnice pri Reškem jezeru

V okviru projekta LIFE Kočevsko Občina Kočevje postavlja tri opazovalnice v okolici Reškega jezera pri Kočevski Reki. Namenjene bodo opazovanju orla belorepca in ponujale razgled na Reško jezero in okolico, več.

Na Orlovi učni poti so usposabljali iz interpretacije narave in gozdne pedagogike, več.


Priprave akcijskega načrta za območje Natura 2000 Mura

V okviru Interreg projekta Čezmejni program upravljanja 5-državnega UNESCO Biosfernega območja Mura-Drava-Donava je Zavod RS za varstvo narave pričel pripravljati Akcijski načrt za obnovo habitatov in interpretacijo narave v območju Natura 2000 Mura. V okviru priprav so obiskali primere iz Avstrije. Več – v angleškem jeziku.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Nagrade za projekte Natura 2000

V Bruslju so sredi maja 2018 podelili nagrade za najboljše projekte na temo Natura 2000. Evropska komisija s tem krepi ozaveščenost o tem omrežju ter njegovem družbenem in gospodarskem pomenu. Več.


Znamčenje Nature 2000

Evropska komisija vas vabi k obisku spletne strani https://www.natura2000branding.eu/, kjer so objavili številne primere proizvodov, vezanih na ukrepe za ohranjanje ogroženih vrst ali območij Nature 2000.


Avstrija pred sodiščem zaradi lova na sloke

Evropska komisija se je odločila, da bo na Evropskem sodišču tožila Avstrijo. Razlog je lov na sloke v obdobju razmnoževanja v deželi Spodnja Avstrija. Več.

 


BRANJE


Poročili o odvzemu medveda in volka

Na spletu sta objavljeni poročili: Poročilo o odvzemu vrst rjavi medved in volk za četrto  trimesečje (oktober - december) v letu 2017 (Zavod za gozdove Slovenije, januar 2018) (pdf, 2 strani)  in  Poročilo o odvzemu vrste rjavi medved in volk za prvo  trimesečje (januar - marec) v letu 2018 (Zavod za gozdove Slovenije, april 2018) (pdf, 2 strani)      


Gradivi o kmetijskih ukrepih za ohranjanje narave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo gradiva za predhodno usposabljanje za potrebe vključitve v ukrep KOPOP. Jure Čuš je avtor gradiva Ohranjanje narave v povezavi z ukrepi KOPOP (pdf, 65 strani) ter Upravljanje s travišči in Problematika invazivk v kmetijstvu (pdf, 66 strani).


Poročilo Bioblitz 2017

Objavljeno je končno poročilo Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija 2017 (pdf, 14 strani), dogodek je potekal v Dragi pri Igu.


Upravljanje krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

V letu 2018 so v ljubljanskem javnem podjetju Snaga začeli z upravljanjem Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.  Začasne upravljavske smernice za upravljanje krajinskega parka (pdf, 36 strani) je sprejela Mestna občina Ljubljana in veljajo do sprejetja načrta upravljanja oz. največ 5 let.


Suha travišča – gradiva za učitelje in male raziskovalce

V okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji so na spletu objavili Priročnik za učitelje - Suha travišča kot model za pouk spoznavanja okolja, naravoslovja in biologije. V prilogi je tudi 13 učnih listov (pdf, 123 strani). Že pred tem pa so objavili didaktično knjižico za male in velike raziskovalce Na potep po traviščih (pdf, 25 strani).


Lovec

V majski številki revije Lovec (pdf, 52 strani), ki jo izdaja Lovska zveza Slovenije, Edvard Krašna v članku Pomagajmo pticam poroča o najdenih poškodovanih ujedah in njihovi vrnitvi v naravo. Bogdan Kovač na kratko poroča o povratku vidre in bobra v lovišče Orlica Vuhred.


Ribiški slovar

Ribiška zveza Slovenije je izdala Ribiški slovar avtorja dr. Toma Korošca. Obsega 300 strani, cena je 24 EUR. Več.


Komunikacija in osveščanje v naravnih parkih

Povzetki predstavitev z mednarodne konference o komunikaciji in osveščanju javnosti v zavarovanih območjih, ki je bila marca 2018 v Romuniji, so objavljeni v IMPACT Report on the International Conference and Study Visits in Hațeg Country (pdf, 11 strani).


Projekt za deteljinega modrina

Projekt Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, s katerim pomagajo k izboljšanju življenjskega prostora metulja deteljinega modrina, je predstavljenna spletu - projekt.


Narava je dar, ki nam omogoča življenje

Na razstavi Študijski krožki v slovenskem prostoru več kot 100 slik iz različnih krajev Slovenije pripoveduje o dediščini, kulturni in naravni, ki je živa, njena pestrost prispeva k naši trajnosti in nas uči sobivanja, tudi z naravo. Predstavili so tudi več projektov LIFE, vezanih na naravo. Na ogled so v parku Tivoli v Ljubljani do 5. junija 2018. Več.


Biltena LIFE in Biogeografski proces

Evropska komisija je izdala aprilsko številko biltena LIFE Programme Newsletter  in aprilsko številko biltena Nature 2000 Biogeographical Process Newsletter.


Ponovna naselitev vrst

IUCN je izdal obsežno publikacijo Global reintroduction perspectives : 2018 (pdf, 302 strani), uredil jo je Pritpal S. Soorae.

Izdali so tudi publikacijo Guidelines on Business and KBAs: Managing Risk to Biodiversity (pdf, 28 strani).


Liberalizacija trgovine v EU in biotska raznovrstnost

Izšlo je poročilo Onno Kuik et al: Trade Liberalisation and Biodiversity Scoping Study on Methodologies and Indicators to Assess the Impact of Trade Liberalisation on Biodiversity (Ecosystems and Ecosystem Services). Final report for the European Commission (pdf, 127 strani).

 

 

NAPOVEDNIK

 

23. maj 2018:  delavnica za pripravo prijave na razpis LIFE, Ljubljana.

24. maj - Evropski dan parkov

25 – 26 maj 2018: letna strokovna konferenca CIPRA, Bled.

28. maj 2018: izobraževalna delavnica Od Bistriškega gradu do Črnega jezera - skozi igriv sprehod spoznavam in ohranjam dediščino

29. maj 2018: mednarodna delavnica o vključevanju skupnosti v urejanje mestnih zelenih površin

4. junij 2018: delavnica o intrepretaciji naravne in kulturne dediščine – predstavitev praks Slovenije in Škotske.

8 –9 junij 2018: "24 ur z reko Muro"

8. junij – Svetovni dan oceanov

12-14 junij 2018: mednarodna delavnica Management of coastal dunes and sandy beaches, Dunkerque, Francija.

15 - 16 junij 2018: BioBlitz Slovenija 2018, Krajinski park Rački ribniki.

21 - 30 junij 2018: Mednarodna šola morskih varstvenih znanosti / International School of Marine Conservation Sciences, Koper.

6-10 avgust 2018: poletna šola Summer school on Forest genetic monitoring knowledge transfer into practice & scientific writing, reviewing and publishing & CAPABAL 6th Training School, Dolina Soče, Slovenija.

31. avgust 2018: rok za oddajo fotografij na fotonatečaj Biseri Savskih prodov.

16-21 september 2018:  26. mednarodna konferenca na temo medvedov (IBA) / 26th International Conference on Bear Research & Management, Ljubljana.

25-27 september 2018: letno srečanje Eurosite & CEEweb for Biodiversity Annual Meeting 2018, Budimpešta, Madžarska.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška. 


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Dopolnitve Zakona o ohranjanju narave

Državni zbor je aprila 2018 sprejel spremembe zakona o ohranjanju narave, ki omogočajo, da Vlada RS enostavneje in hitreje spremeni Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).  Zakon o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave je objavljen v Uradnem listu RS št. 31/2018. Zakon – neuradno prečiščeno besedilo.


Podelili UNESCO listini

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Javnim zavodom Regijski park Škocjanske jame organiziralo praznovanje Mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti. Posebno pozornost so namenili gozdnima rezervatoma Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle, ki sta del svetovne naravne dediščine »Starodavni in prvinski bukovi gozdovi Evrope«. Predstavnikom Zavoda za gozdove Slovenije kot upravljavcem obeh gozdnih rezervatov so podelili UNESCO listini. Več.


Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov

Slovenija je na Bledu od 24. aprila do 8. maja 2018 gostila 67. B zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov in zasedanja drugih pododborov in Biroja IWC.


Razprava o osnutku zavarovanja Debelega rtiča

Občina Ankaran je objavila poročilo z Zbora  občanov je bil marca 2018. Najprej so – s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave - predstavili vizijo, namen in potek projekta zavarovanja Debelega rtiča, strokovne podlage za razglasitev parka, ter odlok o zavarovanju, sledila je razprava. Poročilo.

 

 

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava