Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 204 / junij 2018

 


SLOVENIJA


Razpis za sofinanciranje projektov LIFE

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni poziv za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018. Več.


Projekt LIFE v podporo upravljanju z območji Natura 2000 uvrščen med najboljše projekta leta 2016

Projekt Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (SI Natura 2000 Upravljanje) je 24. maja 2018 v Bruslju prejel enega od priznanj Najboljši projekti LIFE 2016-2017. Več.


Odstranjevali tujerodne rastline v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib


V projektu LIFE ARTEMIS so junija 2018 izvedli prvo akcijo odstranjevanja izbranih tujerodnih rastlin na območju krajinskega parka na predhodno popisanih območjih. Skupno 15 prostovoljcev je odstranjevalo navadno barvilnico in pavlovnijo. Več


Opažanja tujerodne hrastove čipkarke

Tujerodna stenica hrastova čipkarka je bila v Sloveniji prvič odkrita leta 2016 v jugovzhodni Sloveniji. Širi se razmeroma hitro, tako da jo lahko pričakujemo kjerkoli v državi. Povzroča sušenje in odpadanje listov ter preprečuje pomlajevanje hrastov. V projektu LIFE ARTEMIS so v letu 2018 pod drobnogled vzeli prav to vrsto, podatke jim sporočajte prek spletne ali mobilne aplikacije Invazivke.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Prijave projektov LIFE krepko presegajo razpoložjiva sredstva

Evropska komisija je do roka, ki se je iztekel sredi junija, prejela za 770 milijonov evrov osnutkov projektnih predlogov LIFE za področje narava in biotska raznovrstnost. Skupno osnutki kar za osemkrat presegajo razpoložljiva sredstva, zato bodo izbrani le najboljši projekti. Več.


Strateški cilji za opraševalce

Evropska komisija je v začetku junija sprejela Pobudo za opraševalce. Določili so tri prednostne naloge: izboljšanje znanja o zmanjševanju števila opraševalcev, njegovih vzrokih in posledicah; spopadanje z vzroki zmanjševanja števila opraševalcev; ozaveščanje, vključevanje širše družbe in spodbujanje sodelovanja. Več.


Upravljanje omrežja Natura 2000 na Hrvaškem

Konec junija so na Hrvaškem organizirali konferenco ob pričetku izvajanja projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. V projektu sodelujejo Ministrstvo za varstvo okolja in energetiko, Hrvaška agencija za okolje in naravo, uprave parkov, županijskih in lokalnih ustanov za varstvo narave in Hrvaških vod. Gre za doslej največji projekt EU na področju varstva narave, sofinanciran iz kohezijskih sredstev. Več.

 


BRANJE


Jetrenjak – izhodiščno stanje

Na spletu je objavljeno poročilo Ocena izhodiščnega stanja poznavanja jetrenjaka Mannia triandra. Simona Strgulc Krajšek in Martina Bačič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Ljubljana, 2018. Poročilo.


Hromi volnoritec območjih Natura 2000

Na spletu je objavljeno končno poročilo Ugotavljanje prisotnosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) na območjih Natura 2000 v letu 2018. Zakšek, B., N. Kogovšek, A. Šalamun, M. Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018. Poročilo.


Invazivna vrsta sirska svilnica

Na spletni strani o invazivnih tujerodnih vrstah je objavljeno gradivo Strokovne podlage za program ukrepov za obvladovanje  invazivnih tujerodnih vrst za vrsto Sirska svilnica (Asclepiassyriaca L.). Erjavec Darja et al.: Zavod RS za varstvo narave, 2018. Gradivo.


Nove vrste gliv

Informacija o novih vrstah gliv, ki so jih v Sloveniji našli člani Mikološke zveze Slovenije, so objavljene na njihovi spletni podstrani Nove glive, tu so objavljena letna poročila od 2013 do 2017.


Sodelovanje Policije pri usposabljanju naravovarstvenih nadzornikov

V reviji Varnost, ki jo izdaja Ministrstvo za notranje zadeve, je objavljen članek o usposabljanjih kandidatov za naravovarstvene nadzornike, ki jih je izvedla Policijska akademija. Članek.


Radio Slovenija o invazivnih vrstah

V oddaji programa ARS Podobe znanja na Radio Slovenija je novinarka Nina Slaček pripravila pogovor z dr. Ladom Kutnarjem o spremembah, ki jih doživljajo naši gozdovi, tudi zaradi invazivnih tujerodnih vrst (30 minut) - posnetek. Z dr. Lovrencem Lipejem pa se je pogovarjala o jezdecih apokalipse v morjih, tudi tu sta govorila o invazivnih tujerodnih vrstah (30 minut) - posnetek.


Razstava o Opozorilnem sistemu za spremembe v gozdovih

Cilj projekta LIFEGENMON je podpora dolgoročnemu ohranjanju prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring. Gozd želijo približati vsem generacijam. Tiskana gradiva in video posnetke si lahko do sredine julija ogledate v avli Ministrstva za okolje in prostor. Več.


Risova pot

Junija je bila v Kinodvoru premiera filma Risova pot  - dokumentarni film o naselitvi risov leta 1973 v severne Dinaride, ki je nastal v okviru projekta LIFE Lynx. Napovednik.


Smernice za področje energetike

Evropska komisija je izdala smernice Guidance on The requirements for hydropower in relation to Natura 2000(pdf, 83 strani) in Guidance on Energy Transmission Infrastructure and EU nature legislation(pdf, 129 strani).


Ekosistemske storitve – usposabljanje za upravljalce zavarovanih območij

Na spletu so v zavihku Presentations objavljene predstavitve z usposabljanja za upravljalce zavarovanih območij, ki so ga pri organizaciji Eurosite posvetili ekosistemskim storitvam.


Poročilo OECD o biotski raznovrstnosti za Madžarsko

V zbirki ocen okolja po državah je izšel zvezek OECD Environmental Performance Reviews: Hungary 2018. Eno od poglavij je posvečeno biotski raznovrstnosti (34 strani).

 


NAPOVEDNIK

3-5 julij 2018: konferenca o kanidih (predstavniki družine psov) - Canine Science Forum, Madžarska.

6-10 avgust 2018: poletna šola Summer school on Forest genetic monitoring knowledge transfer into practice & scientific writing, reviewing and publishing & CAPABAL 6th Training School, Dolina Soče, Slovenija.

31. avgust 2018: rok za oddajo fotografij na fotonatečaj Biseri Savskih prodov.

16-21 september 2018:  26. mednarodna konferenca na temo medvedov (IBA) / 26th International Conference on Bear Research & Management, Ljubljana.

25-27 september 2018: letno srečanje Eurosite & CEEweb for Biodiversity Annual Meeting 2018, Budimpešta, Madžarska.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška. 

31. oktober – 2 november 2018: 2. mednarodni simpozij o šakalih / 2nd International Symposium on jackals and related species, Grčija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka  iz narave

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o ukrepu  odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018  do 30. septembra 2019. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 30. julija 2018. Več.


Osnutek načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o načrtu upravljanja  Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 - 2027, vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 30. julija 2018. Več.

Osnutek odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za opazovanja

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 27. julija 2018. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava