Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 213 / marec 2019

 

SLOVENIJA


Nov LIFE projekt za upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Evropska komisija jeobjavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v katere bo preko programa LIFE investirala 116,1 milijon evrov. S področja narave je v Sloveniji to projekt LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI). To je prvi velik projekt za naravo, ki bo obenem povezoval in spodbujal izvajanje ukrepov za naravo financiranih iz drugih EU in nacionalnih virov. Več.


Lokalno posvetovanje projekta za risa

V projektu LIFE Lynx so do sedaj uspeli risove sledi odkriti na območjih Snežnika, Javornikov, Racne gore, Hrušice, Stojne, Velike gore in Male gore. Stopinje jih pogosto pripeljejo tudi do mest, kjer so risi označevali teritorij in tam lahko zberejo genetske vzorce. Več.

Sredi februarja 2019 so se predstavniki projekta srečali s predstavniki občin, lokalni lovci, predstavniki kmetijskega, gozdarskega in naravovarstvenega vladnega sektorja, šol in turističnih ponudnikov, ter nevladnih lokalnih organizacij na območju občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Kostel in Osilnica. Več.


Opazovanje divjih živali

V okviru projekta DINALPBEAR se je ekipi na terenu pridružilo več raziskovalcev medvedov iz Združenih držav Amerike. Razpravljali so tudi o odgovorni rabi medvedov v eko-turizmu, pri čemer so se sestali tudi s predstavniki Loške doline. Izmenjali so mnenja in izkušnje z dejavnostjo turističnega opazovanja medvedov na obeh celinah in tudi obiskali več lokacij. Več.

V projektu Intereg NATURE&WILDLIFE bodo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvili turistični produkt doživetja narave in divjih živali, ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu. Pripravili bodo tudi priporočila za oblikovanje trajnostnega produkta opazovanja divjih živali. Vodilni partner je RRA Zeleni kras, iz Slovenije sodelujejo tudi Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, Jezerski hram- Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije. Več.


Popisali travniško morsko čebulico na Planinskem polju

V letu 2018 je strokovnjak za botaniko na Planinskem polju popisal travniško morsko čebulico. Posamezne vzorčne ploskve so izkazovale velike razlike glede gostote rastlin Strokovnjak je odvzel tudi semena, setev bo v letošnjem letu. Več.


Na Goričkem odstranili netopirski gvano pri Gradu

Podstreha in zvonik v cerkvi Marijinega vnebovzetja pri Gradu sta pomembno zatočišče porodniške kolonije navadnega netopirja. Sodeč po podatkih pridobljenih s popisov, je to ključno netopirsko zatočišče, saj njihovo število z leti narašča. Čistilno akcijo gvana so izvedli okviru projekta Gorička krajina. Več.


Srečanja z domačini: prihodnost parka pišejo skupaj

V projektu LIFE Stržen so se srečali z domačini Gorenjega Jezera in lastniki zemljišč na tistih območjih jezera, kjer se obetajo novosti. Obakrat so ugotovili, da imajo podobno vizijo. Več.


Evropska sredstva za izboljšanje NATURA 2000 območij v Triglavskem narodnem parku

Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku  »VrH Julijcev« bo prejel finančno podporo EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj. S projektnimi aktivnostmi bodo izboljšali stanje osmih vrst in štirih habitatnih tipov, katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti. Stanje naravnega okolja bodo izboljšali na 303 hektarjih površine. Posvetili se bodo tudi interpretaciji in ozaveščanju obiskovalcev. Vodilni partner projekta je Javni zavod Triglavski narodni park, vrednost projekta je 3,7 milijona evrov. Več.


Za upravljanje in povezovanje mokrišč

V okviru Interreg projekta Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč – WETNET oblikujejo Mrežo mokrišč, ki temelji na osnovi participativnega procesa. Projekt vodi dežela Veneto, partner v Sloveniji pa je ZRC SAZU. Več.


Ocenjevanje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov

Na Bfestivalu, ki ga je organizirala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, so predstavili dva modela za objektivno ocenjevanje ohranitvenega stanja (Natura 2000) gozdnih habitatnih tipov.  Več.

 


EVROPSKA UNIJA


40 let direktive o pticah

Direktiva o pticah je bila sprejeta aprila 1979. Evropska komisija je pripravila pregled projektov LIFE in največ jih je bilo doslej posvečenih prav pticam. Več.


Pripravljajo nov seznam invazivnih tujerodnih vrst

Evropska komisija je javno objavila osnutek posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst. Pripombe na predlog sprememb izvedbene uredbe o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, lahko pošljete do 5. aprila 2019. Več.

 

BRANJE


Monitoring netopirjev

Objavili smo Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – drugo delno poročilo. Primož Presetnik, Aja Zamolo in Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019, 25 str.


Odvzem medveda in volka: poletje-zima 2018

Objavili smo poročili o odvzemu vrste rjavi medved in volk za tretje  trimesečje (julij - september) in za četrto trimesečje (oktober - december) v letu 2018, ki ju je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.


Novičnik Goričke krajine

V sklopu projekta Gorička krajina so izdali prvo od štitih številk  novičnika v angleškem jeziku. Z njim predstavljajo območja Natura 2000 Goričko in izvedenih projektnih aktivnosti obiskovalcem in zainteresiranim ljudem iz tujine. Prva številka je osredotočena na netopirje Goričkega: Bats in Goričko (pdf, 2 strani).


Geografski vestnik

Izšli sta številki jubilejnega 90. letnika Geografskega vestnika. Mauro Hrvatin, Drago Perko  Morfometrični tipi pokrajinskih vročih in mrzlih točk v Sloveniji. Tanja Travnikar, Luka Juvančič: Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje. Mojca Poklar, Valentina Brečko Grubar: Spremembe pokritosti dna z morskimi travniki v Semedelskem zalivu v obdobju 2009–2015. Igor Bahar: Kras Frmilske doline v Krajinskem parku Boč-Donačka gora. Renata Mavri: Priporočila za trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v zavarovanih območjih Slovenije.


Arhiv Geografskega obzornika

Na spletu so objavljene vse doslej izdane številke Geografskega obzornika.


Acta Carsologica

Objavljena je nova izdaja revije Acta Carsologica (48-1), osrednje krasoslovne revije.


Ekosistemske storitve

Zavod RS za varstvo narve je izdal brošuro Brošura AlpES - Kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru (pdf, 40 strani).

V Geografskem obzorniku 65, 3 in 4 (2018) je izšel članek Suzane Vurunić: Razvojno in varovalno vrednotenje ekosistemskih storitev Slovenije.


Magistrsko delo o ukrepih obvladovanja izumiranja vrst

Teo Golja: Sistemski ukrepi za obvladovanje šeste dobe množičnega izumrtja vrst: primer Republike Slovenije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2018 (pdf, 67 strani).


Razstava Podzemni svetovi

V Notranjskem muzeju Postojna je na ogled fotografska razstava Petra Gedeia Podzemni svetovi, odprta bo do 14. aprila 2019.


Frekvenca x o izgubljanju biotske raznovrstnosti

Na Radiu Slovenija – Valu 202 je bil v oddaji Frekvenca x predvajan prispevek Maje Ratej in Matjaža Gregoriča  Vse živo 2/5: Rajskega vrta ni več, o izumiranju vrst z gosti Leonom Kebetom, Dušanom Klenovškom, Tomom Turkom, Slavkom Polakom, Ladom Kutnarjem, Borutom Mozetičem in Lovrencem Lipejem (38 minut).


Moj pogled na znanost – o naravi

RTV Slovenija je v novi seriji Moj pogled na znanost predvajala oddajo Neuničljive glive - prof. dr. Nina Gunde Cimerman in Kdo se oglaša? - dr. Tomi Trilar.

 

NAPOVEDNIK

 

4. april 2019:  delavnica z naslovom LIFE onkraj OBZORJA, Ljubljana.

4. april 2019: objava razpisa LIFE za leto 2019.

5. april 2019: rok za prijave na razpis Nagrada za naravi prijazno dejavnost Notranjskega regijskega parka.

9-11 april 2019: delavnica Eurosite monitoring workshop, Estación Biológica de Doñana, Španija.

16. april 2019: LIFE podrobna delavnica 2019, Brdo pri Kranju.

30. april 2019: LIFE Info day, Belgija.

3. maj 2019: rok za prijave za priznanje Ustanove Alfreda Toepflerja.

10. maj – dan ptic selivk / World Migratory Bird Day.

15. - 17. maj 2019: mednarodna konferenca Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, Ptuj.

20. maj Evropski dan  Nature 2000

22. majMednarodni dan biotske raznovrstnosti Our Biodiversity, Our Food, Our Health

24. maj Evropski dan parkov

31. maj - 2. junij 2019: mednarodna konferenca Zaživimo z vodo, Podsreda.

31. maj do 3. junij 2019: letna konferenca Interpret Europe Conference, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 

8. junij – Svetovni dan oceanov

18. - 21. junij: 14. redno srečanje koordinatorjev izvajanja Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju, Portorož.

25 – 28 september 2019: mednarodna konferenca Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world, Ljubljana.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

 


NARAVA NA KRATKO

 

Nova minister za okolje in prostor ter državni sekretar za okolje

Državni zbor RS je 27. 3. 2019 kot novega ministra za okolje in prostor potrdil Simona Zajca, dosedanjega državnega sekretarja za okolje. Med vsebinami, ki jih izpostavil na predstavitvi, so tudi spremembe Zakona o ohranjanju narave. Več.

Vlada RS je 28. marca 2019 za državnega sekretarja za okolje imenovala Marka Mavra. Več.


Imenovan direktor Parka Škocjanske jame

Vlada RS je 28. februarja 2019 za direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame ponovno imenovala Stojana Ščuko. Več.


Ustanovna seja sveta sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Na Ministrstvu za okolje in prostor je potekala ustanovna seja Sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Posvetovalno telo ministra Simona Zajca sestavlja 10 predstavnikov nevladnih organizacij. Več.


Alpska konvencija - Slovenija

Slovenija v novem obdobju prevzema predsedovanje platformi WISO, ki obravnava vprašanja velikih zveri in prostoživečih parkljarjev. Več.

 

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov. Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava