Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 218 / avgust 2019

SLOVENIJA


Veliki skovik in smrdokavra na Goričkem vsako leto zasedeta več gnezdilnic

Krajinski park Goričko skupaj s člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na Goričkem že od leta 2009 namešča gnezdilnice za ptice sekundarne duplarje. Posebno pozornost namenjajo smrdokavri in velikemu skoviku, ki sta oba kvalifikacijski vrsti območja Natura 2000 Goričko. Več.
 


Mura: obnova habitatov in interpretacija

Za območje Natura 2000 Mura je Zavod RS za varstvo narave v okviru projekta coop MDD pripravil Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura (pdf, 18 strani) in Koncept interpretacije narave (pdf, 64 strani).

 


Animacija renaturacije na Cerkniškem jezeru

Cerkniško jezero so osuševalni posegi v zadnjih stoletjih znatno prizadeli, pričakovanih pozitivnih rezultatov pa niso prinesli – več. V okviru projekta LIFE Stržen so pripravili animacijo obnove Stržena v zgornjem in spodnjem toku – strugo bodo povrnili v okljuke izpred stoletja. Več.

 


Kosili pohorske planje

Na Rogli je v začetku avgusta potekala sedma tradicionalna košnja pohorskih planj na star način. Sodeloval je tudi Zavod RS za varstvo narave, v sklopu projekta LIFE to GRASSLANDS. Več.
 


Navadna čigra združila mlade iz Slovenije in Hrvaške

Julija so na Ptuju zaključili že 31. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki je tokrat prvič združil mlade iz Slovenije in Hrvaške.  Cilj letošnjega tabora je bil spoznavanje življenja navadne čigre ob reki Dravi in drugih ptic, katerih življenjski prostor je bolj ali manj povezan z reko. Organiziran je bil v sklopu čezmejnega Interreg projekta ČIGRAVeč.
 


Podpora interpretaciji narave na Ljubljanskem barju

Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral projekt Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (Na-kolih). Projekt je komplementaren naravovarstvenemu projektu Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA. Ljubljansko barje je del omrežja Natura 2000.

 

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

 

Pogled EK na izvajanje direktiv v Sloveniji

Evropska komisija je objavila poročila za posamezne države: Pregled izvajanja okoljske politike 2019. V poročilu za Slovenijo za področje Nature 2000 navaja štriri sklope ukrepov, vezane zlasti na upravljanje območij Natura 2000. Več.
 

 


BRANJE


Izvajanje okoljske politike v Sloveniji

Pregled izvajanja okoljske politike 2019, poročilo za posamezne države – Slovenija, Evropska komisija, Bruselj, 2019 (pdf, 37 strani).
 


Invazivne tujerodne vrste – poročilo za EU

Slovenija je maja 2019 Evropski komisiji oddala poročilo na temo invazivnih tujerodnih vrst za obdobje od 2015 do 2018. Poročilo (pdf, v angleškem jeziku). Več.

 


Ljubljansko barje – akcijski načrt

V oviru projekta Interreg BID-REX so pripravili za Akcijski načrt izboljšano varstvo narave v Krajinskem parku Ljubljansko barje (pdf, 24 strani)
 


Obnašanje v naravi

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so pripravili zloženko Varno in odgovorno v naravi / Be safe and responsible in nature (pdf, 2 strani), namenjeno tujim in domačim obiskovalcem narave v Sloveniji in na Hrvaškem. Poleg informacij o primernem načinu vedenja na območju prisotnosti medveda in v primeru srečanja z medvedom, so dodali splošna pravila obnašanja v naravi – z njihovim upoštevanjem izražamo spoštovanje do narave in lokalne skupnosti, hkrati pa poskrbimo za svojo varnost.

 


Pomen biotske raznovrstnosti za kmetijstvo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Nacionalni Inštitut za biologijo sta v okviru projekta LIFE NATURAVIVA pripravila zloženko Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki / Agriculture and biodiversity go hand in hand (pdf, 2 strani), ki razloži pomen ohranjanja biodiverzitete za kmetijstvo.

 


Zaživimo z vodo

Izšel je zbornik mednarodne konference Zaživimo z vodo, ur. Mirsad Skorupan (pdf, 316 strani). Tina Križnar piše o načinih ozaveščanja širše javnosti o pomenu ohranjanja vodnih habitatov.
 


Resnica o volkovih

Radio Slovenija je Studio ob 17h posvetil temi Kaj o življenju volkov in njihovi vlogi v ekosistemu pravi stroka, oddajo je pripravila Tina Lamovšek, sodelovali so dr. Tomaž Skrbinšek, dr. Hubert Potočnik in Rok Černe (55 minut).
 


Dopolnjen seznam invazivnih tujerodnih vrst

Na spletni strani Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali smo posodobili podatke o vrstah, za katere na podlagi izvedbene uredbe EU veljajo posebne prepovedi.  

 

Poimenovanje in določanje vrst

Pririodoslovni muzej Slovenije je na spletu objavil predavanje dr. Tomija Trilarja: Po sledeh Scopolija: Od poimenovanja vrste do elektonskega orodja za določanje.
 

 

Orhideje z Notranjskega na spletu

Jošt Stergaršek je na spletni strani projekta LIFE Stržen predstavil orhideje Notranjskega in pogoje za njihovo ohranitev.
 


Prva stalna razstava o netopirjih v Sloveniji

Krajinski park Goričko je pripravil prvo stalno razstavo o netopirjih v Sloveniji: PreŽiveti z netopirji. Na ogled je od 13. septembra 2019 v nekdanji šoli v Kančevcih.
 


Kjer narava pripada sami sebi

Nemško zvezno ministrstvo je izdalo publikacijo Wo Natur sich selbst gehört : Warum wir mehr Wildnis in Deutschland brauchen (pdf, 28 strani).
 


Krajina za vsakogar

IUCN je izdal publikacijo Tom Blomley and Gretchen Walters (ur.): A landscape for everyone : Integrating rights-based and landscape governance approaches (pdf, 100 strani).
 

Izdali so tudi letno poročilo IUCN za Evropo (pdf, 40 strani).
 

 


NAPOVEDNIK


9. september 2019: mednarodna konferenca Meje ločujejo. Narava povezuje!,Grad – Goričko.

20. september 2019: Green infrastructure 4 Green future, Koper.

25 – 28 september 2019: mednarodna konferenca Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world, Ljubljana.

30. september 2019: rok za prijave na razpis za Evropske nagrade Natura 2000.

17. oktober 2019: Farming for biodiversity: building on know-how from the results-based payment scheme (RBPS) pilots, Bruselj, Belgija.

24. oktober 2019: rok za oddajo likovnih del in fotografij na natečaj  Zgodbe naših mokrišč.

5-7 november 2019: letna konferenca Eurosite New approaches to nature conservation and securing resources, Monticiano, Italija.

30. november 2019: rok za prijave na mednarodni študij na drugi stopnji na področju varstva in ohranjanja narave ter upravljanja zavarovanih območij, Celovec, Avstrija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

 

NARAVA NA KRATKO


Osnutek odloka o odvzemu medveda in volka

Na spletu smo objavili osnutek predpisa: Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020. Komentar lahko oddate do 30. avgusta 2019. Več.
 


Osnutek strategije in akcijskega načrta za medveda

Na spletu smo objavili osnutek Strategije upravljanja rjavega medveda (Ursus arctos)  v Sloveniji za obdobje 2019 - 2028 in Akcijskega načrta za upravljanje rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2019 – 2023, obrazložitev. Rok za sprejem mnenj in pripomb je 30. 9. 2019.
 


Zakon o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka: odgovor sodišču, optimizacija izvajanja

Vlada RS je sprejela mnenje o Pobudi Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in Društva za ohranjanje naravne dediščine za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Vlada predlaga, da Ustavno sodišče RS pobudo zavrne. Vlada med drugim navaja, da se situacije ne da več reševati le z izjemnimi odstreli po odločbah, da sta vrsti v ugodnem stanju, trend rasti populacije v zadnjih letih pa izrazit. Več.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je imel sredi avgusta sestanek s pristojnimi službami o rešitvi za učinkovitejše izvajanje Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Na sestanku je minister najprej predstavil predloge za optimizacijo izvajanja zakona, nato pa je vsaka stran podala svoje mnenje in predloge za rešitev. Več.
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava